- Annonse -

Foreslår nye strakstiltak i Olav Tryggvasons gate

Vil gi økt biltrafikk i Fjordgata og Kjøpmannsgata.

- Annonse -

Formannskapet skal i morgen diskutere hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy i Olav Tryggvasons gate.

For selv om sykkelfeltene mellom Søndre gate og Kjøpmannsgata i sommer ble fjernet til fordel for et tredje kjørefelt, så går trafikken fortsatt for sakte gjennom Olav Tryggvasons gate.

Ifølge AtB så er gjennomsnittlig hastighet for bussene gjennom Olav Tryggvasons gate nå 9,3 km/t, mot før 12 km/t før prøveprosjektet.

I sitt saksfremlegg til formannskapet foreslår Kommunedirektøren 3 strakstiltak. De foreslåtte tiltakene vil gi fordeler for de trafikantgruppene som er vedtatt prioritert i prøveprosjektet heter det.

Tiltakene vil imidlertid føre til økt personbiltrafikk i Kjøpmannsgata og Fjordgata

  • Innkjøring forbudt ved Søndre gate Det mest kritiske punktet for forsinkelser er vestgående holdeplass i Olav Tryggvasons gate. Her er det en plattform hvor over 1000 busser stopper daglig, og det er begrenset mulighet til forbikjøring. For å redusere trafikken forbi vestgående holdeplass endres skiltingen til innkjøring forbudt ved Søndre gate
  • Bakke bru stenges for biltrafikk For å begrense biltrafikk inn i Olav Tryggvasons gate fra øst reserveres Bakke bru for buss, taxi, syklende og gående i retning mot sentrum. Biltrafikk inn til sentrum fra Strindheimtunnelen og Nyhavna skiltes via Pirbrua. Biltrafikk fra Innherredsveien og Nonnegata til sentrum skiltes via Nidelv bru.
  • Kun buss og sykkel kan foreta høyresving ved Munkegata Rundt 2000 biler i døgnet svinger i dag inn i Olav Tryggvasons gate fra Munkegata. For å begrense denne biltrafikken fjernes muligheten for alle andre enn buss og sykkel.

Saken diskuteres i formannskapet tirsdag 14. januar

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: