Nå åpner «Tillerrunden» og «Leirfossrunden»

Søndag 9. februar kl 11 åpner Trondhjems Turistforening og Trondheim kommune turstiene "Leirfossrunden" og "Tillerrunden"

- Annonse -

Av Jonny Remmereit

Begge turstiene er en del av prosjektet «10 nærturer i Trondheim», som turistforeningen og kommunen arbeider med.

Leirfossrunden er på 5,2 km og Tillerrunden er på 6,8 km. Rundene henger sammen slik at om man ønsker seg en lengre tur er også det mulig. Her blir det med andre ord turmuligheter for alle.

Åpningsarrangementet starter kl 11 søndag 9. februar med oppmøte i parken ved Coop Prix i Sjetnemarka. Etter en presentasjon av «Nærtur-prosjektet», kan man følge erfarne turledere enten gjennom Leirfossrunden eller Tillerrunden.

De 10 nærturrundene i Trondheim er geografisk jevnt fordelt i kommunen og ligger nært der folk bor. Tanken er at det skal være enkelt og greit å komme seg ut på nærtur. Rundene varierer fra i 3,3 kilometer til i overkant av 7 kilometers lengde.

Hensikten med nærturene er å motivere flere til å komme seg ut på tur i hverdagen. Forskning viser at det det å gå på tur er den aktiviteten flest foretrekker som fysisk aktivitet i hverdagen.

Informasjonstavler

Langs de forskjellige turløypene vil det settes opp en flere informasjonstavler som skal berike turen med ulik lokalhistorie.

-Det vil bli i alt 6 informasjonstavler på Leirfossrunden og 7 på Tillerrunden. 2 av tavlene vil være felles i og med at turløypene går i hverandre, forteller rådgiver ved enhet for idrett og friluftsliv i Trondheim kommune, Marius Austeen.

Austeen forteller at man regner med å ha alle infotavlene langs Leirfossrunden på plass før åpningen, men at det vil ta noe lengre tid å få opp tavlene langs Tillerrunden.

-Iløpet av våren så vil alle de syv tavlene være på plass. Turene har også fått en egen nettside med beskrivelser og kart over alle rundene.

  • Ferdigstilte turrunder: 1. Midtbyrunden 2. Saupstadrunden 3. Forsvarsrunden 4. Ranheimsrunden 7. Sentrumsrunden i Klæbu
  • Åpner nå: 5. Tillerrunden 6. Leirfossrunden
  • Kommende rundturer: 8. Havsteinrunden 9. Nardorunden 10. Strindarunden
Langs Leirfossrunden vil det settes opp i alt 5 informasjonstavler.

LEIRFOSSRUNDEN – er en nærtur som passerer begge Leirfossene, går gjennom Kroppanmarka og forbi Okstadgårdene og gjennom Sjetnemarka. Nidelva, Leirfossene, og industrihistorien som har fulgt reguleringen av Nidelva er et sentralt historisk element langs Leirfossrunden.

Fossene har helt siden 1617 vært utnyttet som drivkraft til sagbruk og annen industri; kornmøller, kobbervalseverk, fabrikker for fremstilling av krom og svovelsyre. Senere ble fossene utbygd til kraftproduksjon; Øvre Leirfoss i 1901 og Nedre Leirfoss i 1910. Øvre Leirfoss har et naturlig fall på 31,5 meter, og Nedre Leirfoss på 27 meter.

Nidelvkorridoren er et svært viktig naturområde med stor variasjon i plante- og dyreliv, og er et kjerneområde for biologisk mangfold som er underlagt spesielle vernehensyn. Nidelva er ei svært god lakseelv og fiske etter laks forekommer helt inn i bykjernen. Elva er også ei god ørretelv. Fiske, spesielt fisket etter laks, har tidligere vært en viktig attåtnæring for gårdene som lå langs Nidelva.

«Tillerrunden» vil ha i alt syv informasjonstavler. (Illustrasjon: Trondheim kommune)

TILLERRUNDEN er en nærtur som går gjennom sentrale grøntområder, bo- og tjenesteområder i bydelen Tiller. Runden går sør for Tiller kirke, langs de nye grøntområdene som er etablert ved utbygging av Tiller øst innenfor Tillerringen, til Tillerringens søndre del, rett nord for Hårstadgården.

Deretter vestover til man dreier nordover inn i det store friområdet med stier og lysløyper sentralt på Tiller, forbi Rosten skole, Tiller VGS og de offentlige tjenesteområdene, forbi Tonstad skole og Tonstadbrinken, videre ned i Sjetnemarka mot Hallsteingård, så sørover igjen mot Tillereggen, gjennom Moltmyra og forbi Tiller kirkegård.

Langs runden kan du lese om historien til området på ulike informasjonstavler. Blant annet kan du lese om dreneringa av Sjetnmyra, om Tillerrskredet i 1816, om Tonstad camping, om gamle Tiller kommune og om Tiller flyplass.

Tillerrunden går innom Sjetnemarka og gir derfor mulighet til å koble Leirfossrunden og Tillerrunden sammen. Tillerrunden er 6,8 km lang

1 kommentar

  1. Kjempebra at dere tilrettelegger nærturrunder som Tillerrunden og Leirfossrunden med flere. Er det mulig å få lagt inn disse på kart som vi enkelt kan få opp på mobiltelefonen. Noen runder blir vi kjent på etter at vi går dem flere ganger. Andre runder går vi naturlig ikke så ofte. Rundene er en fin måte å bli bedre kjent i byen. Infotavlene er derfor meget interessante-

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ