- Annonse -

Skal godkjenne salg av bygård i Brattørveita

Kommunen ønsker ikke å bruke penger på ombygging.

- Annonse -

Formannskapet skal i morgen formelt godkjenne salget av Brattørveita 13a. Salget vil om det blir godkjent, innbringe 11 millioner netto til kommunekassa.

Bygården ble lagt ut for salg i oktober med en prisantydning på 9 millioner kroner. Det var imidlertid rift om eiendommen noe som til slutt gav et bud på 11 millioner. Det var selskapet Thoma Eiendom AS som hadde det høyeste budet.

Årsaken til at kommunen har ønsket å selge bygården er at man ikke ønsker å bruke penger på å bygge den om til en utforming som tilfredsstiller dagens behov.

Brattørveita 13a står i dag tom, men har tidligere blitt benyttet som kommunal utleiegård. Bygget består av 3 boenheter med et totalt BRA på 293 m2.

Overtakelse av eiendommen er foreslått til 1.3.2020.

Saken kommer opp i formannskapet tirsdag 28. januar. Kommunedirektøren anbefaler at salget godkjennes.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: