- Annonse -

Ny regler for utleie av elsparkesykler i Trondheim

Redusert hastighet på Torvet og Nordre, forbud mot kjøring ved Nidarosdomen, egne utleiepunkter og nei til utleie på nattestid.

- Annonse -

Uvettig bruk og henslengte elsparkesykler skapte i fjor stor frustrasjon hos mange syklister og gående. Nå skal formannskapet ta stilling til hvilke retningslinjer som skal gjelde for de som ønsker å drive med utleie av elsparkesykler i Trondheim.

Ifølge sjef for eierskapsenheten Siri A. Rasmunsen så har flere profesjonelle aktører meldt sin interesse for å etablere seg i trønderhovedstaden.

-Vi har gjennomført dialogmøter med i alt 8 ulike utleieaktører. I tillegg har vi hatt egne møter med AtB hvor de har presentert sine intensjoner for ulike mobilitetsordninger. Vi tar sikte på å være i mål med anbudsprosessen før sesongen starter i april.

I sitt saksfremlegg til politikerne så foreslår Kommunedirektøren en rekke restriksjoner på både bruk og utleie av elsparkesykler. Hensikten er å ivareta orden og sikkerhet for alle som ferdes i sentrumsgatene.

I tillegg ønsker Kommunedirektøren at aktørene leverer data til kommunen som viser hvor elsparkesyklene til enhver tid er stilt opp, rutene de kjører, når på dagen de brukes, fart og batterinivå.

Bakgrunnen er at man ønsker å se hvorvidt elsparkesyklene faktisk er med på å bidra til at biltrafikken reduseres eller om de i all hovedsak erstatter gange.

Når det gjelder antall elsparkesykler som skal settes ut så tilrår bransjen selv et sted mellom 500 og 1000. Videre heter det at hver aktør bør disponere minimum 200 sparkesykler for at driften skal lønne seg.

Kommunedirektøren ser derfor for seg at det inngås avtaler med 2-3 ulike aktører.

I sitt saksfremlegg så tar Kommunedirektøren til orde for at avtaleformen med utleieaktørene bør være en såkalt «tjenestekonsesjonskontrakt». Det  vil si at aktørene selv bærer den økonomiske risikoen ved ordningen og at de har ansvaret for etablering og drifting av tilbudet.

Videre foreslåes det at utleieaktørene betaler kommunen «provisjon» av rapportert omsetning istedenfor en fast sats.

Dette er noe av det Kommunedirektøren foreslår:

  • Ingen utleie på nattestid mellom 24.00 og 06.00. Dette for å redusere risikoen for ulykker (alkohol) og at sparkesykler kastes i elva
  • Såkalt «geofencing» skal sørge for begrenset hastighet på sparkesyklene der det beveger seg mange mennesker, som f.eks. Torvet, Solsiden, Nordre og Thomas Angells gate.
  • Geofencing skal sørge for elsparkesyklene ikke kan benyttes rundt ved Nidarosdomen, kirkebakker osv.
  • Toppfart på 5 km/t i i soner hvor dette er nødvendig for å hindre konflikter og at elsparkesyklene oppleves utrygge for allmennheten
  • Sesong fra 1. april til 1. desember. Uavhengig av dato skal ikke elsparkesyklene være
    tilgjengelige når det er fare for snø og is.
  • I sentrum skal man hente og parkere elsparkesyklene ved egne plasser slik som for bysyklene. Utenfor sentrum vil det være mer fleksibelt.

Formannskapet skal diskutere forslaget til retningslinjer tirsdag 4. februar.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: