-3.3 C
Trondheim
onsdag, desember 1, 2021

/

Språkrådet mener nytt gatenavn på Ranheim er «tynne greier»

Kaller opp veg på Overvik etter "ukjent" person.

Utbyggingen av nye boligfelt gjør at det fra tid til annen er behov for å opprette nye vegnavn. I forbindelse med utbyggingen på Overvik så vedtok formannskapet i november at det skulle opprettes to nye vegnavn – «Chamonixvegen» og «Nikoline Selmers veg»

Chamonixvegen vil gå fra Presthus og langs skogområdet kalt «Chamonix», mens Nikoline Selmers veg blir navnet på vegen som skal anlegges fra Overvik og forbi Tesli.

Nylig vedtok Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen at det skulle tildeles enda et nytt vegnavn på Overvik – «Karen Aunes veg». Politikerne mente det var et passende navn da Trondheim kommune har et ønske om at andelen med gater som kalles opp etter kvinner skal økes.

LES OGSÅ: -Navnsetting av gater bør ikke gjøres til kvinnekamp

Selve vegnavnet ble foreslått av Strinda historielag som begrunnet forslaget med at Karen Aune (1895-1965) var eneste barn av siste private eier av Presthus gård og således hadde en tilknytning til området.

Presthus gård har som mål å bli Norges største besøksgård med aktiviteter for hele familien. Gården skal utvikles til en Dette skal utvikles til en stor grønn lunge med muligheter for både besøkende og beboere i Trondheim (Foto: Presthus gård)

Det er en begrunnelse Språkrådet synes er noe «tynn». I et tilrådingsbrev til Trondheim kommune skriver rådet at man ikke har noen merknader til selve skrivemåten, men spør om begrunnelsen for oppkallingen kanskje er i «tynneste» laget.

Vegnavn

-I de tilfellene der man velger å kalle opp veger etter personer så er det gjerne personer som enten har stått sterkt i sine lokalsamfunn, eller som har vært nasjonalt kjent. Det kan man ikke si er tilfellet i denne saken, forteller rådgiver Line Lysaker Heinesen i Språkrådet.

Heinesen sier at man på generelt grunnlag helst ser at nye veger blir oppkalt etter lokale stedsnavn.

-I større byer og i områder med stor utbygging, så kan det imidlertid være vanskelig å finne lokale stedsnavn som kan brukes i adresseringen. Ved etableringen av nye boligfelt ser vi derfor ofte at det kommer inn mange navneforslag med utgangspunkt i personer.

I forbindelse med utbyggingen på Overvik er det vedtatt opprettet flere nye vegnavn. Det foreløbig siste er «Karen Aunes veg» som er markert i rødt på kartet.

Heinesen forteller at en av grunnene til at man ikke ønsker noen «overdreven» bruk av personnavn, er at navnet på vegen skal være lett å oppfatte, uttale og skrive.

-Det har blant annet sin sammenheng med at det i nødssituasjoner vil være vanskeligere å skulle stave og uttale «vanskelige» vegnavn. Når det er sagt så er det også mange lokale stedsnavn som er vanskelig å uttale.

Siste saker: