- Annonse -

Miljøpakken delte ut kaffe og matpakker

Endelig klart for åpning av metrostasjonen ved Sluppen

- Annonse -

Mandag morgen åpnet metrostasjonen Sluppen rett ved Siemens. Miljøpakken delte ut matpakker til glade busspassasjerer.

Ca 3000 arbeider på Sluppen-området. Med den nye holdeplassen blir gangtida redusert fra 15 til 4-5 minutter. En undergang under E6 er gjenåpnet og satt i god stand. Asfaltert gangveg fram til plattformen i Holtermannsveien er også på plass.

Miljøpakken spanderte matpakker med «Takk for at du tar bussen»-budskap til morgenfuglene som tok i bruk den nye busstoppen. Kjeldsberg-gruppen, stor investor i eiendom på Sluppen, bød på kaffe.

Mandag åpnet metrobussstasjonen på Sluppen (Foto: Miljøpakken)

Metrobusslinjene 1 og 2 stopper på nye Sluppen stasjon i tillegg til de travle linjene 71 fra Melhus, 72 fra Klæbu og flere regionbusser.

Åpninga har vært utsatt siden i september på grunn av uenighet om skilting, trafikksikkerhet og framkommelighet for utrykningskjøretøy.

Den nordgående holdeplassen Kroppan bru (mot byen) ble stengt da ny metrosystem startet august.3. Sørgående Kroppan bru (fra byen) holdes åpen inntil det lykkes å få til planfri kryssing til en ny holdeplass i Holtermannsvei.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: