Flere næringsaktører vil inn i ny sentrumsgård

Rift om butikklokalene i ny indrefilet i Heimdal sentrum.

- Annonse -

Etter en del endringer underveis er det nå klart for politisk sluttbehandling av Heimdalsvegen 1-3. Planområdet som er på 6,2 dekar, omfatter trehusene ved siden av den ubetjente Uno X-stasjonen i tillegg til Prix-bygget.

I planforslaget legges det opp til inntil 85 leiligheter fordelt på tre blokker på 4 etasjer. Det er satt av 2900 m2 til butikklokaler, hvorav 700 m2 kan benyttes til tjenesteyting som bank og kafé. Det er videre satt av inntil 5100 m2 til kontorer.

Selv om boligsalget ennå ikke er startet så begynner næringslokalene nå å fylles opp forteller daglig leder Terje Steen i Trym Bolig.

-Vi er i gode prosesser med flere spennende aktører. Basert på det vi vet i dag så antar vi at vi vil være godt i havn hva gjelder disse arealene i god tid før byggestart.

Steen forteller at man tar sikte på å komme i gang med byggingen på senhøsten, men at dette er avhengig av forhåndssalg og ikke minst nødvendige offentlige godkjennelser.

Det nye boligprosjektet sett fra Ringvålvegen. (Fotomontasje: Per Knudsen Arkitektkontor AS)

-Skolekapasiteten i bydelen er utfordrende. Nå har imidlertid kommunen vært flinke til å tilpasse skolegrenser og iverksette tiltak som bøter på situasjonen på kort sikt. Basert på dette har vi god tro på at prosjektet vil kunne godkjennes, forklarer Steen.

Noe av det som har gjort at sluttbehandlingen har trukket ut i tid er ulike endringer på uterom og fasader.

-Både vi som utbygger, Byplankontoret og fremtidige leietakere er opptatt av at første etasje ut mot Heimdalsvegen og Anne Ekrens veg skal ha åpne og aktive fasader som bidrar til byrommet. Den nye bebyggelsen vil ha en arkitektonisk utforming hvor det legges vekt på fasader med gode overganger mellom inne og ute, mot uterom, fortau og gater.

Blokka som vil vende ut mot Heimdalvegen vil bli ca. 80 meter lang. For at bygget ikke skal oppleves som en massiv «vegg» i sentrumsgatene, så er det i sluttbehandlingen tatt inn bestemmelser om at fasadene skal underdeles i flere vertikale enheter.

Heimdal sentrum er i transformasjon. Nå sluttbehandles detaljreguleringen for Heimdalsvegen 1-3 (Illustrasjon: Trym Bolig)

-Det vil etableres en gangforbindelse mellom Heimdalsvegen og Anne Ekrens veg som vil få et offentlig preg. Denne vil etableres som en naturlig gjennomgang for eksempelvis kollektivreisende og beboere vest for Heimdalsvegen. Eksakt utforming av torget og gangarealene i 1. etasje er imidlertid ikke endelig fastsatt, forteller Steen.

Boligsalget er forventet å starte i løpet av våren. Riving av eksisterende bebyggelse kan starte rett etter sommeren.

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: