- Annonse -

Disse ønsker å drifte 202 km med fylkesvei i Trondheim

Veidekke Industri AS, Mesta AS og Svevia Norge AS har levert tilbud på drift og vedlikehold av fylkesvegene i Trondheim.

- Annonse -

Trøndelag fylkeskommune lyste i desember 2019 ut fire kontrakter for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet.

Områdene kontraktene gjelder er:

-Kontraktene gjelder drift og vedlikehold av fylkesvegene de neste årene. Vi i vegadministrasjonen i Trøndelag fylkeskommune bestiller disse tjenestene, og så er det private entreprenører som utfører arbeidet på vegnettet. Fylkeskommunen følger opp at entreprenørene leverer avtalt kvalitet, forteller teamleder Endre Rudolfsen i Trøndelag fylkeskommune.

Når det gjelder Trondheim-kontrakten så har tre entreprenører levert tilbud. Disse er Veidekke Industri AS, Mesta AS og Svevia Norge AS

Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av
286,5 km veg totalt, hvorav 202,7 km fylkesveg og 83,8 km gang- og sykkelveg.

-I denne kontrakten er det entreprenøren som har det beste forholdet mellom pris og utførelse som vil få kontrakten. Derfor har vi ingen priser å gå ut med nå, forklarer Rudolfsen som legger til at man håper å kunne tegne kontrakt før sommeren.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: