-2.2 C
Trondheim
fredag, desember 2, 2022

Vil bygge nytt høyhus på 17 etasjer på Tempe

Vil bli et av Trondheims høyeste bygg.

- Annonse -

Det er selskapet Frost Holding AS som nå ønsker å bygge et høyhus med rundt 170 boenheter. Bygget vil med sine 17 etasjer bli 4 til 5 etasjer høyere enn de øvrige boligblokkene på Tempe.

Til sammenligning har NAV-bygget på Sorgenfri og Valentinlystblokka begge 15 etasjer. Blokka på Risvollan har 16 etasjer.

Det nye høyhuset er tenkt plassert på parkeringsplassen i sør-vest ved Bostadvegen. Bygget får et fotavtrykk på rundt 400 m² og vil dermed oppleves som «slankt».

Den nye høyhuset vil vises godt når man kommer kjørende ned Okstadbakken (Fotomontasje: ABC arkitekter)

De eksisterende Tempe-blokkene har i dag mange store utleieenheter mens det er få ett- og toroms-leiligheter. Det nye høyhuset vil dermed bidra til en mer variert boligsammensetning i området.

Det nye høyhuset skal ha fellesfunksjoner i både første og andre etasje. Disse er tenkt benyttet til fellesfunksjoner for hele planområdet, som for eksempel forsamlingslokale, kafé, driftskontor, verksted og sykkelverksted e.l.

Når det gjelder dagens parkeringsplasser ved Tempe-blokkene så vil disse i all hovedsak legges under bakken. I planbeskrivelsen er det imidlertid satt av inntil 29 parkeringsplasser på bakkeplan til gjeste- og HC-parkering.

Slik ser utbygger for seg det nye høyhuset på Tempe. (Illustrasjon: ABC arkitekter)

Det er satt av 1234 parkeringsplasser for sykkel, hvorav halvparten legges i parkeringskjelleren og resten ved hovedinngangene til blokkene.

Bygningsrådet skal neste uke sluttbehandle forslaget til detaljregulering for Ola Frosts veg. Hovedutfordringen i planarbeidet har vært uenighet mellom Kommunedirektøren og forslagsstiller om hvilke rekkefølgekrav som eventuelt skal gjelde.

Saken kommer opp i bygningsrådet 17. mars

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: