4.7 C
Trondheim
lørdag, februar 27, 2021
-Annonse-

BERG: -Et skrekkens eksempel på dårlig fortetting

Naboer protesterer mot planlagt nybygg i Øvre Bergsvingen 1.

Hjemmelshaver av Øvre Bergsvingen 1 ønsker å fradele en tomt på ca. 400 m2 av eksisterende eiendom på ca. 1000 m2.

På den fradelte tomta er planen å sette opp en ny enebolig i tre etasjer, mens eksisterende firemannsbolig på hovedtomta blir stående.

Byggeplanene vekker imidlertid liten begeistring hos naboene som viser til Øvre Bergsvingen 7b lenger ned i gata som et skrekkeksempel på dårlig fortetting.

DETTE ER SAKEN

  • Hjemmelshaver, som også er tiltakshaver, sendte den 15. april 2019 inn en søknad til kommunen for det planlagte tiltaket.
  • Byggesakskontoret avviste imidlertid søknaden den 29. mai da man fant å ikke kunne gi dispensasjon fra plassering av bebyggelse og utnyttelsesgrad av tomta.
  • Tiltakshaver påklagde vedtaket, men fikk heller ikke gehør hos bygningsrådet da saken var oppe til politisk behandling den 1. oktober. Saken ble dermed oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
  • Fylkesmannen avviste klagen fra tiltakshaver og stadfestet kommunens vedtak den 18. desember

Slik ser tiltakshaver for seg plasseringen av en ny enebolig Øvre Bergsvingen 1 (Tegning: Verksted Vigdis (arkitekt)

Tiltakshaver har etter avslaget hos Fylkesmannen endret noe på planene og søker nå på nytt. Boligens størrelse er redusert slik at avstanden mellom ny og eksisterende bebyggelse blir større.

Man har også trukket seg ytterligere fra nabo i sør for å få mer rom og et bedre
uteoppholdsareal.

Det omsøkte tiltaket fordrer imidlertid fortsatt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan når det gjelder plassering av bebyggelsen og utnyttelsesgrad av tomta.

I dispensasjonssøknaden vises det til flere tilfeller i boligområdet der kommunen skal ha gjort unntak for plassering av bygningsvolum og tomteutnyttelse.

Øvre Bergsvingen 1b, Trondheim (Foto: Google Maps)

Naboene har nå på nytt sendt inn nabomerknader hvor man ber tiltakshaver slå fra seg planene. Man er redd enkeltstående dispensasjoner etterhvert vil gi en presedens som til slutt vil “rasere” strøket.

Saken ligger nå hos Byggesakskontoret.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

PÅ FORSIDEN NÅ

PLAN- OG BYGGESAKER

LES SISTE HEIMDALSBLADET
font-family: praxis-next,sans-serif; font-weight: 900; font-style: normal;