BERG: -Et skrekkens eksempel på dårlig fortetting

Naboer protesterer mot planlagt nybygg i Øvre Bergsvingen 1.