22 C
Trondheim
tirsdag, august 16, 2022
- Annonse -

Ringes ned av potensielle leietakere

Nå ønsker gårdeier å bygge om det gamle trehuset i Ilevollen 11.

Selv om dagens bebyggelse i Ilevollen 11 både er gammel og uhensiktsmessig, er det ingenting å si på beliggenheten.

Plassert like ved rundkjøringen der Ilevollen og Byåsveien møtes, er det gule trehuset noe av det første man ser når man kommer kjørende ut av Steinbergtunnelen vestfra.

Bygget har verneklasse C og inngår i en såkalt hensynssone for kulturmiljø. Ifølge byantikvaren er eiendommen viktig i forhold til kulturminnevern, både for området og i seg selv.

Byantikvaren understreker at estetikk og utforming derfor er svært viktig når noe skal gjøres med eiendommen.

Ilevollen 11 sett fra Byåsveien. Gårdeier ser nå på muligheten for å bygge ut mot nabobebyggelsen i Arilds gate.

Nylig ble det avholdt en forhåndskonferanse mellom tiltakshaver og Byggesakskontoret hvor det ble sett på ulike løsninger.

Den opprinnelige tanken var å rive dagens bebyggelse og erstatte dette med et nytt bygg med større utnytting av arealet. Dette har imidlertid gårdeier nå slått fra seg forteller ansvarlig søker Lorents Ness i firmaet TegneTeknikk.

-På bakgrunn av signalene vi har fått fra kommunen og kravene i KPA, så er ikke riving noe vi lenger jobber mot. Vi ser nå heller på hva som kan gjøres i bakgården og i rommet mellom nabobebyggelsen i Arilds gate. Fasaden ut mot Ilevollen og Byåsveien vil være uforandret, forklarer Ness.

Det gule trehuset i Ilevollen 11 er kanskje sjarmerende, men det er et stort behov for oppussing.

Ness forteller at gårdeier stadig mottar henvendelser fra potensielle leietakere.

-En eventuell utbygging vil i hovedsak bli tilrettelagt mot privatmarkedet og ikke næring. Selv om det har kommet mange henvendelser fra næringslivet så har det vært flest forespørsler fra private.

Ness forteller at man uavhengig av en eventuell utbygging vil gå i gang med nødvendig vedlikehold.

-Det første som vil gjøres er å gi bygget et nytt strøk maling. Første fasade som skal males vil bli gavlveggen mot Byåsveien. Blir det utbygging så er håpet å få i stand et moderne og hensiktsmessig bygg samtidig som vi bevarer byggets særpreg og kulturhistoriske betydning for området.

Når det gjelder næringsvirksomhet huser Ilevollen 11 i dag kun en trafikkskole.

- Annonse -

LES OGSÅ