- Annonse -

Fylkeskommunen inngår rekordkontrakt

Trøndelag fylkeskommune har fredag 29. mai inngått avtale med Mesta AS om drift av fylkesvegnettet i Trondheim de neste åtte årene.

- Annonse -

Vegnettet som omfattes av oppdraget består av 286,5 km veg totalt, hvorav 202,7 km fylkesveg og 83,8 km gang- og sykkelveg.

Verdien på kontrakten er ca. 691 millioner kroner, og er dermed den største driftskontrakten fylkeskommunen noen gang har inngått.

I kontrakten for Trondheim er det entreprenøren som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet som har fått kontrakten.

Disse fylkesvegene er omfattet av kontrakten.

-Det er første gangen vi har lyst ut en driftskontrakt hvor både kvalitet og pris teller. Vi har et mål om at det gir et bedre grunnlag for å velge riktig entreprenør, sier seksjonsleder Arild Lars Hamrum-Norheim i Trøndelag fylkeskommune.

Den nye kontrakten gjelder fra 1. september i år, og har en varighet på åtte år.

Tre entreprenører leverte tilbud; Mesta, Svevia og Veidekke.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: