Disse p-plassene vil ikke kommunen ha noe av

COOP og Veidekke Eiendom planlegger nytt sentrumsområde på Ranheim. Kommunedirektøren vil ikke sende planene ut på høring før flere parkeringsplasser er fjernet.

- Annonse -

Det er COOP Midt-Norge og Veidekke Eiendom som gjennom selskapet Ranheim Utvikling AS står bak planene om et helt nytt sentrumsområde på Ranheim.

Planarbeidet har pågått i årevis og har vært gjenstand for en rekke endringer og revisjoner underveis. Spesielt nærheten til en fremtidig dobbeltsporet jernbane har bydd på utfordringer.

Nå er et nytt forslag til detaljregulering av det 51 dekar store planområdet ved Peder Myhres veg klart. Kommunedirektøren ønsker imidlertid ikke å sende planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn før det er gjort ytterligere endringer.

I sitt saksfremlegg til bygningsrådet ramser Kommunedirektøren opp flere punkter man mener bør endres.

Slik ser COOP Midt-Norge og Veidekke Eiendom for seg det nye sentrumsområdet på Ranheim (Illustrasjon: VY Communication)

Kommunedirektøren mener forretningsarealet må tilpasses det lokale behovet på Ranheim, og at det må dokumenteres hvilke konsekvenser utbyggingen har å si for handelsbalansen mot Midtbyen.

Det understrekes at byggehøydene må reduseres slik at solforhold på barnehagen og boligenes uteareal blir tilfredsstillende og at hensynet til landskapet og omkringliggende bebyggelse ivaretas.

Kommunedirektøren mener også at hele førsteetasjemiljøet i det lokale sentrumet skal ha bydelsfunksjoner som utformes som «attraktive bymiljø der gående og syklende prioriteres foran kjørende»

Når det gjelder parkering så mener Kommunedirektøren vil at arealer på bakkeplan og arealer til nedkjøring til parkeringskjeller må begrenses, og at parkeringsarealer «eksponert i fasade mot byrom» må unngås.

Bygningsrådet skal behandle saken tirsdag 9. juni

Slik kan det nye bydelssentrumet på Ranheim bli seende ut. (Illustrasjon: VY Communication)

PLANFORSLAGET I KORTE TREKK:

  • Sørøst i planområdet legges det opp til et kjøpesenter i to etasjer med boligdel på fire til åtte etasjer på taket. Totalt er det lagt opp til 7720 m2 ny detaljhandel, hvorav 6450 m2 vil ligge innenfor kjøpesenterområdet.
  • I sørvest er det planlagt boliger, noen mindre arealer til forretning/tjenesteyting og en kommunal barnehage. Nord for Peder Myhres veg er det planlagt boliger.
  • Peder Myhres veg er foreslått som en urban grønnstruktur i 20 meters bredde. Sentralt i planområdet på sørsiden av Peder Myhres veg er det foreslått et offentlig torg

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ