- Annonse -

Krever at 5G-nettet i Trondheim stenges

Forening mener det foreligger bevis for at 5G svekker immunforsvaret. Et enstemmig formannskap avviste tirsdag klagen.

- Annonse -

Det er «Foreningen for eloverfølsomme i Trøndelag» (FELO Trøndelag) som krever at 5G-nettet i Trondheim øyeblikkelig blir stengt.

Foreningen hevder det foreligger bevis og forskning som viser at 5G svekker immunforsvaret.

FELO sendte den 11. mars en epost til blant annet ordfører Rita Ottervik og Sissel Trønsdal (AP), hvor man ba kommunen «handle raskt» for å stanse oppstarten av 5G i Trondheim.

Henvendelsen ble  oversendt kommuneoverlegen som besvarte denne noen dager senere.

Kommuneoverlegen viser i sitt svar til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og WHOs internasjonale kommisjonen for vern mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP).

Her konkluderes det med at det ikke foreligger noen vitenskapelige holdepunkter for at stråling innenfor dagens grenseverdier kan føre til immunsvekkelse eller sykdom.

FELO mener imidlertid det er en ansvarsfraskrivelse å vise til DSA, og sier i sin klage at «….kommunelegen må være kjent med at veldig mange i byen lider av stråling fra 2G-, 3G, 4G og nå 5G-antenner og de nye smartmålerne

Over 1000 el-overfølsomme nordmenn har fått fritak fra de nye smartmålerne.

Et enstemmig formannskap vedtok tirsdag å avvise klagen. Dette da forholdet allerede er vurdert etter annet lovverk i tråd med forskrift om miljørettet helsevern §§ 3 og 4.

Saken sendes nå over til Fylkesmannen.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: