13.9 C
Trondheim
mandag, august 2, 2021
- Annonse -spot_img

Massive protester mot planlagt deponi

Beboere på Stubban, Risvollan, Leira og Bratsberg har fått nok av støy og støv fra tungtransport. Har samlet inn over tusen underskrifter mot nytt deponi

- Annonse -

Bygningsrådet skal denne uken sluttbehandle planene for et massedeponi ved Bratsbergåsen. Deponiet vil strekke seg over et område på 100 dekar og skal ta imot rundt 400 000 m3 rene masser over en periode på 12 år.

Deponiplanene har imidlertid ført til store protester blant beboere i Trondheim Sør-Øst. Nærmere 1100 personer har nå signert et opprop hvor man krever at politikerne sier nei til deponiet.

Bak oppropet står Sigrid Dahl (46) og Janne Slåli (53) fra Bratsberg.

Damene som selv vil bli boende like i nærheten av deponiet, sier planene vil berøre langt flere enn bare noen få husstander ute i “periferien”.

-Et stort antall beboere i folkerike bydeler som Nardo, Risvollan og Utleira har i flere tiår måttet leve med lastebiler som omtrent døgnet rundt dundrer gjennom boområdene. Mange føler det er nok nå.

-Folk orker ikke mer tungtransport, forteller Sigrid Dahl (46) og Janne Slåli (53). På kort tid har de samlet inn over 1000 underskrifter mot et planlagt massedeponi ved Bratsbergåsen. Her fra Bratsbergveien ved Bjørkmyr. (Foto: privat)

En av de som har underskrevet oppropet er bystyrepolitiker Johan Nordbøe (FrP) som selv bor på Stubban.

-FrP ønsker å holde full fart i bygg- og anleggsbransjen, men ser at vi nå har nådd et metningspunkt når det gjelder tungtransport mot Bratsberg. Vi vil derfor stemme imot under behandlingen i bygningsrådet, forklarer Nordbø som legger til at vedtaket må forankres i bystyregruppa før man eventuelt går i mot planene i bystyret også.

Nordbø får støtte fra leder av FAU ved Utleira skole, Mie Aabelgaard (45) som også hun bor på Stubban.

-Vi har helt klart nådd et metningspunkt. Det er imidlertid viktig å presisere at vi ikke er motstandere av deponier eller at byen vokser. Det vi reagerer på er at det igjen er beboere i Trondheim Sør-Øst vi som må ta belastningen.

Aabelgaard er spesielt opptatt av trafikksikkerheten for barn og unge i bydelen.

-Når store lastebiler kommer kjørende opp den smale Venusvegen fra Nidarvoll, kan det fort oppstå trafikkfarlige situasjoner for barn som er på vei til eller fra skolen. Det er  uholdbart at det nå legges opp til ytterligere tungtransport i området.

Tobarnspappa Øystein Martinsen (i midten) tør ikke slippe sine to sønner ut på sykkel. Her i samtale med Janne Slåli.

Thomas Stamnes (32) er styreleder i Solborg borettslag på Nardo. Borettslaget ble stiftet i 1967 og består i dag av 152 leiligheter.

Stamnes forteller at deponiplanene har skapt stort engasjement blant beboere i flere borettslag.

-Vi ser at Kommunedirektøren argumenterer med at det i forbindelse med et nytt deponi kun vil være snakk om en “moderat” økning av tungtransporten. Det som da er viktig å ha klart for seg er at den “moderate” økningen kommer på toppen av en tungtransport som over flere år har redusert livskvaliteten for et stort antall beboere i området.

Tobarnspappa Øystein Martinsen (34) er født og oppvokst i Bratsberg. 34-åringen forteller at han ikke tør slippe sine to sønner på 5 og 2 år ut på sykkel.

-Det er helt uaktuelt. Vi kjører heller til sykkelparken på Eberg eller opp til skolen. Slik burde det ikke være i sykkelbyen Trondheim. Jeg tenker også med skrekk på når den eldste sønnen vår skal begynne å ta skolebussen fra høsten av. Han må stå i veibanen å vente da det ikke finnes busslommer eller holdeplasser, sukker Martinsen oppgitt.

Slik ser det ut når to større kjøretøy møtes på Bratsbergveien. -Hvor mener kommunen de myke trafikantene skal gjøre av seg, spør Sigrid Dahl (46) og Janne Slåli (53) som står bak et opprop mot et nytt deponi i Bratberg. (Foto: privat)

For det er liten plass til mye trafikanter fra Eklesbakken og opp mot Bratsberg sentrum. Noen gang- og sykkelveg er det nemlig ikke før man nærmer seg skolen. Både fotgjengere og syklister må derfor ferdes i veibanen.

Flere steder er det berg på ene siden av veien og stupbratte skråninger på den andre siden.

-Nestenulykker forekommer nesten daglig, og foreldre kjører barna sine rundt i bil for å unngå at de kommer i konflikt med den farlige ferdselen langs fylkesvegen. Min egen sønn på 19 år måtte i fjor hoppe over autovernet og ut i grøfta for å unngå å bli meid ned, forteller Dahl.

Dahl mener det må bli slutt på at kommunen utelukkende ser på den korteste transportstrekningen som den mest ideelle.

-Innbyggernes livskvalitet og boforhold, og ikke minst trafikksikkerhet, må bli hensyntatt i mye større grad i byplanleggingen. Når det gjelder det planlagte deponiet savner vi også fokus på Statens Vegvesen sin “Nullvisjon”. Ingen har nevnt den i denne sammenhengen.

Slåli tror innbyggerne i Bratsberg må se langt etter en gang- og sykkelveg med det første.

-Vanskelige topografiske forhold gjør at Statens vegvesen har estimert at det vil koste rundt 80 millioner å få på plass en gang- og sykkelveg for den to kilometer lange strekningen fra Eklesbakken og til Øvre Bratsberg. Det er urealistisk å tro at dette kommer med det første.

Saken behandles i bygningsrådet tirsdag 23. juni.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

ANNONSE:

LES OGSÅ