-1.8 C
Trondheim
fredag, desember 2, 2022

Ny gatebruksplan skal gi nytt liv til Heimdal sentrum

Flere grønne lunger, nye gang- og sykkelveger og mer plass til aktiviteter som bidrar til folkeliv.

- Annonse -

Bygningsrådet gav i forrige uke sin tilslutning til at det blir utarbeidet en ny reguleringsplan for nordvestre del av Heimdal sentrum og en ny byroms- og gatebruksplan.

Hovedhensikten med den nye gatebruksplanen skal være å legge til rette for flere attraktive byrom som igjen kan bidra til aktiviteter og folkeliv.

Det skal i tillegg etableres et «finmasket» gang- og sykkelnett som skal gjøre det enkelt og trygt å gå eller sykle til Heimdal sentrum.

LES OGSÅ: En paviljong i Heimdal sentrum vil skape liv og røre

Planen skal videre sørge for at biltrafikken reduseres.

Det var bystyret som i 2016 vedtok at det skulle utarbeides en egen prosessplan for for Heimdal sentrum. Etter år med eksplosiv vekst ønsket politikerne å legge noen rammer for den videre fortettingen.

Heimdal (Foto: Carl Erik Eriksson / Trondheim kommune)

I januar i år ble et forslag til prosessplan sendt ut på høring og offentlig ettersyn. Av merknadene går det frem at lokalt næringsliv og offentlige myndigheter er generelt positive til at det fortettes i Heimdal sentrum.

Fylkeskommunen mener planen er i tråd med målene knyttet til byvekst og nullvekst i biltrafikken. Man mener en god kollektivdekning gir grunnlag for å åpne opp for boligutbygging og fortetting.

LES OGSÅ: Skal Heimdal sentrum overleve må næringsliv og kommunen spille på lag

Når det gjelder innspill fra privatpersoner påpekte flere at prosessplanen uansett kom for sent da utbyggingen av sentrum allerede har funnet sted.

Mange er imidlertid positive til at Heimdal sentrum har fått et mer urbant preg, og ønsker fortsatt fortetting.

Her er noen av øvrige innspill som kom inn:

  • ønsker tettere og hyggeligere sentrum med grønne lunger, parker og møteplasser
  • utbyggingen har vært for høy og tett, og ikke stedstilpasset
  • det foreslås å utarbeide en egen fargepalett for sentrum.
  • Heimdal sentrum er kun er tilrettelagt for parkering og biltrafikk
  • Blomgården bør bevares
  • mange av eplehagefortettingene fremstår som uheldige
  • planlagt helse- og velferdssenter bør ikke bli for høyt, plasseringen midt i sentrum er feil
  • ønsker en musikkpaviljong / scene for ulike kulturelle innslag
  • må ta vare på nisjebutikkene

2 KOMMENTARER

  1. Stasjonsbygningen og området rundt bør bevarer til felles sosiale tilstelninger og brukes som Heimdals møteplass gjerne med et serveringssted.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: