-2.2 C
Trondheim
fredag, desember 2, 2022

Slik skal den gamle trikkestallen bevares

Skal integreres i nytt kontorbygg på 6 etasjer.

- Annonse -

I snart hundre år har trikkestallen på Elgeseter vært en viktig del av både sporveishistorien og bybildet i Trondheim.

Selv om mesteparten av bygget gikk tapt under en brann i 1956, så er allikevel store deler av dagens murfasader de samme som da trikkestallen ble reist i 1923.

Ikke minst gjelder dette det karakteristiske inngangspartiet med kommunevåpenet og skiltet «Trondheim Sporvei».

Trikkestallen går i dag under navnet «Teknostallen» og ble på 80-tallet ombygd til lokaler for kontor, forskning og sykehusformål. Gårdeier KLP Eiendom har imidlertid lenge ønsket en høyere utnyttelse av tomta.

Trikkestallen på Dalsenget den 8. august 1956. Bildet viser vogn 17. Dalsenget brant ned i Sporveisbrannen 10 oktober 1956. (Foto: F. Van Dam / Trondheim Byarkiv)

I januar i 2019 ble forslag til ny detaljregulering av Professor Brochs gate 6 sendt ut på høring og offentlig ettersyn.

Hovedutfordringen i planarbeidet har vært hvordan et nytt og moderne kontorbygg med krav til høy utnyttelse, på best mulig måte kan tilpasse seg den verneverdige trikkestallen.

Forslaget til detaljregulering er nå til politisk sluttbehandling. I begynnelsen av august skal bygningsrådets medlemmer ta stilling til to alternative forslag.

I Kommunedirektørens forslag reguleres alle offentlige tilgjengelige arealer i det 17 mål store planområdet, til offentlig formål. I KLPs eget forslag avsettes noe av
dette arealet til fellesareal for bebyggelsen i området.

Det nye kontorbygget (i midten av bildet over den røde trikkestallen) vil være godt synlig fra Elgeseter gate (Fotomontasje: Pir II arkitekter)

Den nye bebyggelsen planlegges noe tilbaketrukket fra trikkehallens fasader mot gatene. Samlet skal bebyggelsen framstå som en enhetlig kvartalsbebyggelse med et gårdsrom inne i kvartalet.

Planforslaget legger opp til mellom rundt 17 000 og 29 000 nye m2 for kontor, forskning og undervisning. Det åpnes for inntil 3 000 m2 forretning og annen privat og offentlig tjenesteyting.

Hver forretning kan imidlertid maksimalt være 500 m2 for å hindre etablering av detaljvarehandel eller store dagligvarebutikker.

Hensikten er at lokalene primært skal benyttes til små forretningslokaler, service og
bevertning på gateplan som betjener bydelen.

Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 4. august

Fugleperspektiv fra nord mot Dalsenget torg (Tegning: Pir II arkitekter)
Sett fra Professor Brochs gate i øst (Tegning: Pir II arkitekter)
Fugleperspektiv fra sør/øst (Tegning: Pir II arkitekter)
Fugleperspektiv fra Nidelvsiden (Tegning: Pir II arkitekter)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: