Utbygger mener kommunen bør sørge for nok skoleplasser

OBOS mener kommunen driver etter "først-til-mølla"-prinsippet når det gjelder dispensasjoner fra skolekapasitet.

- Annonse -

OBOS Nye Hjem AS planlegger fire boligblokker med i alt 132 boenheter på Nedre Sjetnan på Tiller. Utbyggingen krever imidlertid dispensasjon fra rekkefølgekravet om tilstrekkelig skolekapasitet.

De aktuelle blokkene ligger nemlig innenfor Tonstad skolekrets hvor det i dag er fullt på barnetrinnet.

Da saken var oppe i bygningsrådet i april sa et flertall av politikerne nei til å gi dispensasjon.

LES OGSÅ: TOBB-sjefen vil bygge skole i Sjetnemarka

OBOS har påklaget vedtaket og mener kommunen bryter sin del av forpliktelsene i avtalen med utbyggerne. Man viser til at det i 7 år har vært klart at det skal bygges nye boliger i området, og at behov for å øke skolekapasiteten derfor har vært kjent hele tiden.

OBOS vil bygge 132 boenheter fordelt på 4 boligblokker (i bakgrunnen). (Foto: Voll Arkitekter)

OBOS mener også at det er kritikkverdig at det i samme planområde gis dispensasjon fra krav til skolekapasitet etter «først til mølla»- prinsippet. Det vises her til at bygningsrådet i desember gav Opphus AS dispensasjon for 89 rekkehus.

Videre mener OBOS at utbyggingen ikke vil utløse så mange nye skoleplasser som det kommunen har beregnet, og at det uansett vil ta mange år før de nye boligene ferdigstilles.

LES OGSÅ: Slik blir de første blokkene på Hallsteinjordet

I sin innstilling til bygningsrådet går Kommunedirektøren inn for å si nei til å gi ytterligere dispensasjoner i området.

Det vises blant annet til rektor ved Tonstad skole som mener skolen allerede har et «krevende høyt» elevtall, og at dette påvirker læringsmiljøet for elever og arbeidsmiljøet for ansatte.

FAU har i en klage til kommunalsjefen for skole også pekt på den manglende kapasiteten ved skolen.

Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 8. september

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ