- Annonse -

Åpner splitter ny aktivitetspark

Ordfører Rita Ottervik vil stå for den offisielle åpningen av "Dalen Aktivitetspark"

- Annonse -

Dalen aktivitetspark har blitt til i et samarbeid mellom Saupstad-Kolstad ungdomsråd, Ringvegen borettslag, Husbanken og Trondheim kommune ved Områdeløft Saupstad-Kol-stad.

Parken er finansiert gjennom et spleiselag mellom Trondheim kommune, staten, Husbanken, Miljøpakken og ordningen med «Kunst i offentlige rom».

–Det er blitt et flott anlegg som både barn, ungdom og voksne vil få mye glede av. Selv om arealet ikke er så stort, er det blitt plass til både volleyballbane, skateområde, ball-binge, bordtennisbord, lekeplasser og møteplasser og et sceneområde, forteller rådgiver i Trondheim kommune Ingunn Grøtte.

I tillegg til mye friareal og beplantning er det også lagt til rette for sitteplasser rundt om i hele området. Parken er også utsmykket med flere kunstinstallasjoner.

-Det jeg synes er det artigste med dette prosjektet er at det er ideer fra ungdom som har vært utgangspunktet for parken og for hvordan den har blitt utformet. Ungdommene har vært her flere ganger underveis og jeg har fått inntrykk av at det blir slik de opprinnelig ønsket, forteller anleggsleder Atle Aaserud i Hageanlegg AS.

Til sammen har nærmere 800 ungdommer vært med på å skape parken gjennom å fortelle hva de har ønsket seg. Ideen til en egen park oppstod ved Huseby ungdomsskole i 2013.

–Selve åpningsarrangementet den 21. september kan dessverre ikke bli den folkefesten vi hadde ønsket oss på grunn av koronasituasjonen. Etter åpningsarrangementet vil imidlertid parken være åpen for alle, avslutter Grøtte.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: