- Annonse -

Foreslår helårs båndtvang langs populære turveier i marka

Vil unngå konflikter mellom hundeeiere og andre turgåere.

- Annonse -

Det er i forbindelse med revidering av lokal forskrift for hundehold i Trondheim, at Kommunedirektøren nå anbefaler at det innføres helårs båndtvang langs flere turveier i marka.

I første omgang foreslås det at de firbente må holdes i bånd på følgende strekninger:

  • fra p-plass ved Bekken gård langs bomveg til Estenstadhytta
  • fra p-plass ved Henriksåsen langs bomveg til Elgsethytta
  • fra p-plass ved Fjellseter langs bomveg til Grønnlia
  • fra p-plass ved Smistad langs bomveg til Rønningen

I sitt saksfremlegg til bystyret skriver Kommunedirektøren at det er et tilbakevendende tema hvor grensa for båndtvangen egentlig går og at dette har skapt en del konflikter mellom hundeeiere og andre turgåere.

Videre heter det at innføring av helårs båndtvang langs noen utvalgte strekninger vil kunne gjøre det mer klart hvor det er båndtvang og ikke.

Kommunedirektøren skriver at man ønsker innspill på forslaget og om det er andre områder i kommunen som også bør vurderes i denne sammenheng.

Områder

I en høringsuttalelse skriver Fylkesmannen at man også burde vurdere båndtvang ved flere friluftsområder i Klæbu, som Gjenvollhytta, Svean friluftspark og Lauvåsen friluftslivsområde.

Fylkesmannen mener også at det i større grad bør konkretisere hvilke beiteområder som bør taes med i forskriften når det gjelder en eventuell utvidet båndtvang frem til den 1. oktober.

Det foreslåes derfor at kommunen bør gå i dialog med de ulike beitelagene før forskriften vedtas.

Byåsen Allmenning og Halsetaune gård sier i en uttalelse at de ønsker at det også innføres helårs båndtvang lang hele Hallsetaunevegen fra bommen ved Vådanvegen og frem til Marken gård.

Dette da vegen er en del av veinettet til Grønnlia og har stor trafikk av turgåere både sommer og vinter. På Halsetaune gård er det i følge driverne sauer ute hele året.

Byåsen Allmenning ønsker også at kommunen vurderer helårs båndtvang langs
Skjellbreivegen og Stykkesvegen.

Jakt

Norges Jeger- og Fiskerforbund skriver i sitt høringssvar at de er enige i utkastet til ny forskrift da man leser det dit hen at arrangementer i regi av hundeklubber eller Norges JJFF kan gis dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsen.

Kommunedirektøren bekrefter at det kan gis fritak for dette, men mener det ikke bør gis en generell dispensasjon for hunder som skal brukes på jakt.

Hovedgrunnen til dette er at det i følge Kommunedirektøren vil være vanskelig å påstå at man har kontroll på hunder som brukes uten bånd i jaktsammenheng.

I tillegg vil det være potensiale for at mange flere ville benyttet seg av et slikt fritak, hvis det ikke er et krav om en organisert aktivitet tilknyttet spesifikke organisasjoner.

Saken kommer opp i bystyret den 29. oktober

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: