Rotary Heimdal har satt opp hvilebenker i Smistadmarka

Benkene er plassert ved den såkalte Kongesteinen, ved Pilegrimssøylen og på Smistadtoppen mellom Smistad og Speiderhytta.