- Annonse -

Politiet i Trondheim vil ha forbud mot tigging ved dørene

Vil samtidig at meldeplikten for tigging på offentlig sted skal fjernes, da denne uansett ikke blir håndhevet slik det er i dag.

- Annonse -

Det er i forbindelse med innføringen av ny lokal forskrift om politivedtekter for Trondheim kommune, at politiet kommer med sine innspill.

I en høringsuttalelse skriver politiet at tigging de senere årene ikke har utgjort noen større problemer i Trondheim. Man har heller ikke registrert at det er noen sammenheng mellom kriminell virksomhet og tigging.

Det skal også ha kommet inn færre klager på ulik tiggervirksomhet.

Dagens vedtekter krever at de som skal tigge melder seg for politiet på forhånd. Dette er ifølge politiet noe som ikke skjer. Det er heller ikke noe politiet har valgt å håndheve da det vil kreve stor ressursbruk.

Politiet går derfor inn for at bestemmelsen om meldeplikt fjernes helt.

I sin høringsuttalelse skriver imidlertid politiet at de ønsker et klart forbud mot tigging fra dør til dør, ved kollektivholdeplasser og om bord på kollektivtransport.

Bakgrunnen er at mange har opplevd det som ubehagelig å få tiggere på døren.

Forslaget til nye vedtekter behandles i morgendagens møte i bystyret.

Ønsker du selv å sette deg inn i saken selv så finner du sakspapirene HER.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: