Oslofirma har leid ut hybler ulovlig på Heggstadmoen i flere år

Trondheim kommune har gitt den ene fristen etter den andre uten at noe har skjedd. Nå risikerer trondheimsfirmaet som eier tomta dagbøter.

- Annonse -

Det er selskapet «Scoop apartments Oslo og Trondheim», med det juridiske navnet «Gullfond AS», som står bak brakkeriggene hvor det i flere år har blitt drevet med ulovlig utleie av hybler.

De to brakkeriggene, som til sammen rommer 100 hybler, ble godkjent som et midlertidig tiltak for to år i september 2013. Fristen for å fjerne riggene ble senere forlenget til mars 2016.

Da fristen for å fjerne riggene gikk ut fortsatte imidlertid selskapet å leie ut hybler, noe som gjorde at kommunen opprettet en ulovlighetssak på forholdet.

Den 5. februar 2018 søkte selskapet om to års forlenget bruk av to boligriggene. Det ble gjort gjeldende at et stort behov for hyblene da de ble brukt av bygningsarbeidere som jobbet på anlegg i området.

Kommunen sendte i mars 2018 søknaden videre til Trøndelag brann- og redningstjeneste, som frarådet en forlenget av tillatelsen inntil selskapet kunne dokumentere at det var sørget for tilgang på nok slokkevann.

De to brakkeriggene i Terminalen 12 ligger oppå et gammelt deponi. Fortsatt bruk krever derfor dispensasjon fra forbudet mot boliger på deponi.

 

På bakgrunn av dette ba kommunen den 11. april 2018 om supplerende opplysninger til søknaden. Én og en halv måned senere ba selskapet om ytterligere 4-6 ukers frist for supplering av søknaden.

Da riggene på det tidspunktet hadde blitt brukt ulovlig i nærmere to år gav kommunen kun én ukes utsettelse til den 30. mai.

Den 11. juni 2018 avslo byggesakskontoret søknaden. I vedtaket ble det vist til at det var lagret farlig av fall i nærheten og at boligriggene lå oppå et gammelt deponi, noe som krevde dispensasjon fra forbudet mot boliger på deponi.

Det ble også vist til manglende slokkevann noe kommunen mente tilsa at sikkerheten for beboerne ikke var tilstrekkelig ivaretatt.

Avslaget ble den 2. juli 2018 påklaget av Ræder advokatfirma. Her ble gjort gjeldende at saken ikke var tilstrekkelig opplyst og at fordelene ved å gi dispensasjon var klart større enn ulempene.

Da klagesaken kom opp i bygningsrådet den 6. november 2018 gikk rådmannen inn for å opprettholde byggesakskontorets avslag.

Rådmannen viste til at det i dispensasjonsvurderinger skal legges særlig vekt på konsekvensene for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Rådmannen mente hensynet til helse og sikkerhet ikke ble ivaretatt ved å gi ytterligere dispensasjon.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt av politikerne og saken ble sendt over til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Fylkesmannen sluttet seg til vurderingen om at det ikke ville være riktig å dispensere fra forbudet mot boliger på deponi, og stadfestet den 11. mars 2019 kommunes vedtak.

Til tross for at avslaget fra Fylkesmannen har «Scoop apartments Oslo og Trondheim» fortsatt å leie ut hybler i brakkeriggene.

På nettstedet hybel.no annonserer selskapet med pendlerhybler på 15m2 til 5625 kr. i måneden.

De to brakkeriggene i Terminalen 12 ligger oppå et gammelt deponi. Fortsatt bruk krever derfor dispensasjon fra forbudet mot boliger på deponi.

Nå har imidlertid kommunen sendt et varsel om pålegg til trondheimsselskapet Fossen Eiendom AS, som står som eier av tomta.

Det blir vist til at eiendommen ikke er i samsvar med Fylkesmannens vedtak og at den derfor innebærer et vesentlig brudd på plan- og bygningslovgivningen. Det vises også til at Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har uttrykt bekymring for boligbrakkene på eiendommen.

Fossen Eiendom AS har nå fått en frist til den 9. desember til å rette opp i forholdet eller sende inn en ny forskriftsmessig søknad.

Bydelsnytt har vært i kontakt med Fossen Eiendom AS som ikke vil si noe annet enn at de nå vil gå nøye gjennom brevet fra kommunen.

Bydelsnytt har også snakket med daglig leder i «Scoop apartments Oslo og Trondheim» Ola Skjørli Oterhals som heller ikke ønsker å kommentere saken i media.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ