- Annonse -

Dette er de nye koronareglene for Trondheim

Skjenkestopp kl. 22, stenging av ubetjente treningssenter og begrensninger på sosiale kontakter.

- Annonse -

Det ble 2. juledag avholdt et ekstraordinært møte i formannskapet hvor politikerne skulle ta stilling til nye smitteverntiltak.

Den nye forskriften trer i kraft 26. desember kl. 20.00 og vil vare frem til 9. januar 2021.

DETTE ER DEN NYE FORSKRIFTEN (Dette er påbud og ikke anbefalinger)

  1. Sosiale kontakter ut over egen familie og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til 10 per uke
  2. På alle serveringssteder, både spisesteder og skjenkesteder, skal det være minst 1 meters avstand mellom alle bordene (som i dag). Skjenkestopp blir kl. 22.00
  3. Alle serveringsteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer
  4. Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer
  5. Alle ubetjente treningssentre skal holde stengt.
  6. Gruppetrening på treningssenter er ikke tillatt. Gruppetreninger i idretten er lov

Mest debatt var det rundt punktet som dreide seg om tidspunkt for skjenkestopp og avstandskrav på utesteder.

Kommunedirektøren gikk i sin innstilling inn for at skjenketiden ble som i dag (kl. 24.00), men at avstandskravet ble økt fra 1 til 2 meter.

Marte Løvik (Sp) fremmet på vegne av Senterpartiet og Arbeiderpartiet et alternativt forslag hvor man gikk inn for å opprettholde dagens avstandskrav på 1 meter, men at skjenketiden ble redusert til kl. 22.

Løviks forslag ble vedtatt mot Høyre (2) og FrP (1) sine stemmer.

Debatt var det også rundt gruppetreninger på treningssentrene og hvorvidt ubetjente treningssentre må stenge.

Høyres Trygve Bragstad mente de ubetjente treningssentrene fortsatt kunne være åpne hvis man kunne vise til tilfredsstillende adgangskontroll.

Forslaget fikk støtte fra Høyre (2), FrP (1) og Sp (1) og falt.

 

Under debatten rundt antall sosiale kontakter var Ola Lund Renolen (MDG) redd for at en kriminalisering ville kunne føre til at færre kom til å oppgi sine nærkontakter til smittesporerne.

-Hvis noen har hatt 12 nærkontakter og blir ringt opp fra smittevernkontoret så tror jeg det er stor sjanse for at man ikke får de to siste navnene, mente Renolen.

Svein Otto Nilsen (PP) mente en begrensning av antall sosiale kontakter ville slå skjevt ut for de svakeste i byen og viste blant annet til bålpanna ved Vår Frues kirke.

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen mente dette var ett av tilfellene hvor det kunne bli gitt et unntak.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) sa hun var mer bekymret for hvordan smittesituasjonen ville bli over nyttår når studentene og arbeidsinnvandrerne vender tilbake til byen.

Formannskapet vil møtes igjen tirsdag 29. desember og det kan da bli aktuelt med ytterligere innstramminger eller justeringer.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: