Klart for gang- og sykkelveg mellom Reppekrysset og Være

Forslag til detaljregulering sendes nå ut på høring og offentlig ettersyn.

- Annonse -

Den nye gang- og sykkelvegen vil få en total lengde på 1,7 km og skal binde sammen to eksisterende gang- og sykkelvegnett.

I dag er det et sammenhengende tilbud for gående og syklende langs fv. 950 fra Hommelvika og fram til Være, og fra Reppekrysset og inn mot sentrum (vestover) og Tunga (sørover).

Den nye gang- og sykkelvegen vil ligge på sørsiden av Fv. 950 (gamle E6) og vil krysse Reppekrysset i en kulvert mens den på Være vil krysse vegen i plan.

Avsatt bredde på den nye gang- og sykkelvegen vil være tre meter, med 25 cm skulder på hver side. Trafikkdeler mot fylkesveien vil være tre meter på hoveddelen av strekningen.

Den nye gang og- sykkelvegen mellom Reppekrysset og Være vil bli liggende sør for gamle E6. Punktene langs traséen markerer registrerte ulykker på fv. 950 i perioden 2007-2016

På en kort strekning ved Værestien må imidlertid rabatten mellom fylkesveien og gang- og sykkelvegen smales inn til 1,0 meter.

Da den nye gang- og sykkelvegen vil legge beslag på i alt 10,5 dekar dyrka mark, ble det i forprosjektet fra Statens vegvesen vurdert hvorvidt den skulle legges på nordsiden av fylkesveien.

Dette alternativet ville imidlertid ha ført til dårligere trafikksikkerhet, samt større stigning og lengde på vegen.

Den nye gang- og sykkelvegen finansieres gjennom Miljøpakken og statlige midler, og vil bli driftet av fylkeskommunen som en del av den fylkeskommunale vegstrekningen.

Saken skal etter planen innom bygningsrådet den 5. januar før det sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Du finner mer om planen HER (link til Trondheim kommune)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ