Disse nærmiljøanleggene får penger i 2021

Vil sette av 15,7 millioner til nærmiljøanlegg på Buran, Dalgård, Jernbanebyen og Marinen.

- Annonse -

Trondheim kommune setter hvert år av egne midler til byens såkalte nærmiljøanlegg. Dette er utendørs aktivitetsanlegg som benyttes til “egenorganisert fysisk aktivitet”, og “som ligger i tilknytning til bo- eller aktivitetsområder”.

Det finnes i dag rundt 300 registrerte nærmiljøanlegg i Trondheim, hvorav ca 100 er skolegårdsanlegg. I hovedsak eies og driftes disse anleggene av kommunen.

Som følge av forventet mindreforbruk i 2020, overføring av midler til 2021 og spillemidler som søkes til de ulike prosjektene, så foreslår kommunedirektøren et revidert totalbudsjett for nærmiljøanlegg i 2021 på 15, 7 millioner kroner.

Kommunedirektøren foreslår at disse pengene brukes på følgende måte:

Dalgård trimpark og trimløype

Dalgård trimpark og trimløype er under etablering med oppstart nå i høst.

Intensjonen med trimparken og trimløypa har vært å skape “noe utenom det vanlige” og skal motivere alle aldre til fysisk aktivitet.

Trimparken er delt i fem områder som organiseres rundt ulike treningsformer:
● Fokusplassen med buldrestein
● Styrkegata med containere som inneholder ulike treningselementer
● Bakkegata med trimtrapp og treningsbakke
● Hinderløype
● Tuftepark

De planlagte og prosjekterte tiltakene skal være et supplement til den organiserte aktiviteten på Dalgård, til skolene og barnehagene i området, og til nærmiljøet.

Marinen buldrestein og trimpark

I forbindelse med oppgradering av Marinen er en trimpark under prosjektering. I tillegg er et stedstilpasset klatreelement for alle aldre også under planlegging.

Planlagt oppstart: sommer 2021

Buran aktivitetspark

Buranbanen, tidligere kalt Ravnbanen og Ørnbanen, er en grusbane i friområdet på Buran. som ble anlagt omkring 1920. Banen har opp gjennom årene blitt benyttet til både skøyteløp og fotball.

Buranbanen slik den fremstår i dag ble bygget i år 1999. Grusbanen islegges når det kan være forhold for det. Buranbanen er en del av friområde, som også består av en leikeplass, basketbane og noen sittegrupper. Hele området har en størrelse på 7000 m2.

Slitasjen på friområdet med lekeområde og grusbane er stort, og det er behov for en oppgradering. Friområdet Buran skal oppgraderes til å bli et attraktivt møtested for bydelen, med et rikt tilbud for lek, aktivitet og rekreasjon.

Det har vært gjennomført medvirkningsprosesser med skoler, barnehager, velforeninger, og beboerne i området for øvrig.

Planlagt oppstart: våren 2021

Jernbanebyen aktivitetspark

Jernbanebyen aktivitetspark på Heimdal

Jernbanebyen, som ligger utenfor Heimdal sentrum, er et friområde bestående av en leikeplass, grusbane og to skotthyllbaner. Grusbanen har for øvrig vært islagt når det har vært forhold for det.

Området har et stort behov for oppgradering. Det er ønskelig med en attraktiv møteplass med et bredt tilbud for lek, opphold, aktivitet og rekreasjon. Friområdet har et totalt areal på ca 4000 m2.

Planlagt oppstart: våren 2021

Saken skal etter planen opp i formannskapet den 5. januar.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ