- Annonse -

-Ingen automatikk i når Trondheim går over til nytt risikonivå

-Skulle Trondheim gå fra risikonivå 3 til risikonivå 4 så skjer det etter en helhetsvurdering hos kommuneoverlegen, forteller overlege Preben Aavitsland i FHI.

- Annonse -

Regjeringen innførte i desember et nytt system for at landets kommuner lettere skal kunne risikovurdere smittesituasjonen slik at tiltakene som innføres kan bli mest mulig effektive og forholdsmessige.

Modellen består av fem ulike nivåer, hvor nivå 1 betyr ingen eller påviste tilfeller, og nivå 5 betyr ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet.

Modellen opererer med flere ulike indikatorer som antall nye tilfeller, andelen positive tester og antall nye sykehusinnleggelser.

Trondheim kommune befinner seg for tiden på nivå 3. Skulle kommunen bevege seg over på nivå 4 åpner det for betydelig mer inngripende tiltak som blant annet påbud om hjemmekontor.

Men selv om de ulike nivåene opererer med tallfestede indikatorer, så vil det allikevel til syvende og sist være opp til kommunene selv å avgjøre hvilket risikonivå som skal gjelde.

Risikonivå

-Indikatorene i de ulike risikonivåene er kun veiledende. Det avgjørende er kommunelegens helhetsvurdering av situasjonen. Dette da det er kommuneoverlegen som kjenner bakgrunnen for de ulike tallene, forteller overlege Preben Aavitsland i FHI.

Det vil være opp til kommuneoverlege Tove Røsstad (bildet) og resten av kriseledelsen i Trondheim kommune å avgjøre hvilket risikonivå som skal gjelde for kommunen.

-Hvis en stor andel av de som testes er kjente nærkontakter, hvor mange kanskje allerede sitter i karantene, blir det da riktig å måle andel positive blant de testede i gjennomsnitt siste to uker? Bør ikke andelen måles av et mer «representativt» utvalg i befolkningen?

-Det er et viktig poeng. Positive tester blant folk i karantene er mindre bekymringsfullt, de er jo allerede «under kontroll» og skal ikke kunne smitte noen. Vi har ikke alltid oversikt over hvem av de testede som allerede er i karantene. Derfor er det kommunelegen som ut ifra sin lokalkjennskap må vurdere disse andelene.

En viktig indikator for de ulike risikonivåene er antall ny sykehusinnleggelser de siste 14 dagene. Her opererer modellen med et antall på 5-29 nye innleggelser for nivå 3 og 4.

Per mandag 4. januar er det innlagt 5 pasienter med covid-19 på St Olavs hospital. To av innleggelsene er skjedd de siste 14 dagene.

Aavitsland presiserer at antall innlagte ved St Olavs ikke uten videre kan «tilskrives» Trondheim kommune.

-Nei, her er det den aktuelle pasients hjemkommune som gjelder, avslutter Aavitsland.

Ønsker du å lese mer om de ulike risikonivåene så kan du gjøre det HER. (ekstern lenke til FHI)

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: