Vil ha matbutikk i nytt boligfelt

Utbygger har sendt inn nytt planforslag for nordre deler av Kattemskogen.