14 C
Trondheim
søndag, september 26, 2021
- Annonse -spot_img

Mener disse byggene på Breidablikk blir for ruvende

Kommunedirektøren mener detaljreguleringen av Øvre Marienlyst 3 må ta større hensyn til strøkskarakter og kulturmiljø.

- Annonse -

Det er selskapet Nyboli Invest AS som ønsker å rive dagens firemannsbolig og erstatte denne med tre leilighetsbygg på 2-3 etasjer med i alt 15 boenheter.

Både Fylkesmannen og Kommunedirektøren mener tomta, som ligger rundt 150 nord for Breidablikk trikkestopp, er godt egnet til fortetting.

Dette da det er god kollektivdekning og et godt utbygd gang- og sykkelvegnett i området.

Kommunedirektøren mener imidlertid at foreslått tetthet på 7,1 boliger per dekar er for mye og går derfor inn for at planforslaget i sin nåværende form avvises.

Det vises til at tomta har en “eksponert beliggenhet” og vil ligge opptil 15 meter høyere i terrenget enn bebyggelsen i Marienlyst hensynssone i øst.

Dronefoto av området sett mot vest. Dagens firemannsbolig nederst i bildet I bakgrunnen synes Åsveien skole. (Foto: Nyboli Invest AS)

Marienlyst hensynssone er et karakteristisk boligområde som ble bygget for ansatte ved jernbanen i årene etter 1914.

Området domineres i dag av horisontaldelte tomannsboliger med villapreg, oppført på relativt små tomter. Noen få bygninger er revet og erstattet av nye, men det opprinnelige helhetspreget er i god behold.

Kommunedirektøren mener det bør gjøres flere grep i planforslaget før det kan godkjennes.

  • Foreslått bebyggelse burde reduseres i høyde og/eller trukket lenger unna skråningen
  • Bevaring av flere større trær noe som vil virket visuelt dempende på byggenes høyde, myket opp overgangene til nabobebyggelsen og skjermet for innsyn
  • Større og bedre uterom for å ivareta strøkskarakteren
  • Arker/takoppløft med store vinduer virker dominerende

Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 26. januar

2 KOMMENTARER

  1. Blir småkvalm av å se hvordan Selbekk arkitekter i det øverste bildet, nærmest har retusjert bort, ved hjelp av trær, fire eneboliger i umiddelbar nærhet av boligkomplekset sitt for å få det til å virke mer frittliggende. Hilsen Svein Grostad i Øvre Marienlyst 5.

  2. En Tidligere eier, av eiendommen, søkte om utbygging. Da i mye mer beskjeden målestokk. Fikk avslag , med begrunnelse av det grønne «beltet» som går langs nedre Byåsen. Skal bevares .
    Rart at det har forandret seg , bare fordi det er en stor utbygger, som nu søker! Vi har daglig besøk av rådyr – i hagene våre . Nu i den kalde årstiden.
    I bratte skråninga i øst , mot husene i Nils Stavnes vei, – gikk det for noen 10 år siden et jordskred. Da det ble gravd litt inn i skråninga . Mye å sette fokus på ,- i det gigant-prosjektet, som Selberg arkitekter har tegnet. Stor forringelse for oss naboer , som er retusjert bort, på deres plan-forslag. Turid Gaustad.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

ANNONSE:spot_img

LES OGSÅ