-2.2 C
Trondheim
fredag, desember 2, 2022

Ny Bunnpris på Lund kan bli utsatt

I.K. Lykke Eiendom AS reagerer på det man mener er urimelige rekkefølgekrav fra kommunen. -Kan ikke huske å ha vært borti lignende, sier eiendomssjef Tor Arne Moe.

- Annonse -

Det er uenighet rundt byggingen av ny gang- og sykkelveg mellom Lund metrobuss-stasjon og Kongsvegen som nå kan føre til at planene om en ny Bunnpris-butikk utsettes på ubestemt tid.

Da bystyret i fjor vedtok ny detaljregulering for Lund snuplass ble det satt som rekkefølgekrav at det måtte etableres en sammenhengende gangveg på hele strekningen før utbyggingen kunne starte.

Kommunen mener det må bygges en helt ny gang- og sykkelveg, og at denne må ligge på sørsiden av Ringvålvegen. Utbygger I.K. Lykke Eiendom mener man heller bør se på hva som kan gjøres med gangvegen som allerede ligger der.

-På andre siden av Ringvålvegen er det i dag gangveg på mesteparten av strekningen det her er snakk om. Det eneste som mangler er å få koblet den på gang- og sykkelvegnettet videre mot Kattem. Kryssingen av Ringvålvegen må man kunne løse på en tilfredsstillende måte. En kulvert kan være en mulig løsning, sier eiendomssjef Tor Arne Moe.

Moe understreker at man ikke er uenig i rekkefølgekravet i seg selv, men at man stiller seg undrende til at kommunen ikke ønsker å benytte seg av allerede eksisterende infrastruktur.

Trekanttomta mellom Tunellvegen og Ringvålvegen er allerede opparbeidet og gravd ut i forbindelse med metrobussen. -Det ville være synd om området ble liggende brakk, sier eiendomssjef Tor Arne Moe i I.K. Lykke Eiendom AS

-Om gangvegen legges der kommunen ønsker så vil det medføre det at flere boligeiere langs Ringvålvegen må avstå en flik av eiendommen. At kommunen skyver ansvaret for et slikt erverv over på oss som tredjepart føler vi blir helt urimelig. Spesielt med tanke på at en annen utbygger bare noen meter lenger bort har fått dispensasjon fra akkurat det samme rekkefølgekravet, som nå altså er overført til oss, forklarer Moe.

Kritikk

Eiendomssjefen forteller at han ikke kan huske å ha vært borti tilsvarende sak tidligere.

-Vi synes det er urimelig at kommunen her overlater til andre å måtte inngå potensielt konfliktfylte privatrettslige avtaler for at det skal bygges en offentlig gang- og sykkelveg. Spesielt når dette etter vår mening ikke er nødvendig i og med at det allerede ligger en gangveg der.

Også Rambøll reagerer på måten kommunen har gått frem på i saken.

I et tilsvar til klagesaken som nå kommer opp i bygningsrådet, retter plankonsulenten flengende kritikk mot kommunen.

I.K. Lykke Eiendom mener man bør kunne finne en tilfredsstillende måte å koble eksisterende gangveg til Lundåsen med gang- og sykkelvegnettet mot Kattem. -En kulvert under Ringvålveien kan muligens være en løsning, sier eiendomssjef Tor Arne Moe.

Da forslaget til detaljregulering ble utarbeidet ble det gitt en grundig beskrivelse av hvilke virkninger de ulike løsningene for fortau ville ha for naboene langs Ringvålvegen.

Da saken skulle sluttbehandles politisk var disse vurderingene tatt ut og erstattet av kommunens egen beskrivelse. Rambøll mener viktig informasjon dermed var tatt ut av planbeskrivelsen og at dette kunne gi rom for mange feil.

Rambøll skriver videre at kommunens særegne praksis i denne saken går ut over Rambøll sin integritet og omdømme som plankonsulent.

Lokalsenter

Moe håper nå politikerne vil vurdere de ulike løsningene til gangveg på nytt når klagesaken kommer opp i bygningsrådet neste uke.

-Om kommunen fortsetter å insistere på at det skal bygges helt ny gangveg på sørsiden av Ringvålvegen og at vi må stå for ervervet av privat eiendom, så er ikke det en løsning vi kan jobbe videre med.

-Så da vil det ikke bli noen utbygging på trekanttomta?

-Nei det blir det ikke så lenge rekkefølgekravet blir stående. Det vil i så fall være veldig synd da vi vet at mange gjerne hadde sett at det kom en dagligvarebutikk. Beliggenheten må jo være optimal ut ifra nullvekstmålet også da Lund er et viktig trafikknutepunkt.

Slik ser I.K. Lykke Eiendom AS for seg et nytt lokalsenter ved metrobuss-stasjonen på Lund (Illustrasjon: Rambøll)

-Dere snakker også om et «lokalsenter»?

-I detaljreguleringen er det satt av inntil 2000m2 til næringsvirksomhet. Da Bunnpris-butikken antageligvis vil være på rundt 1000-1200 m2 så vil det kunne være rom for både et serveringssted, en frisør og lignende servicetjenester. Vi har allerede fått flere henvendelser fra aktører som gjerne vil inn i et slikt lokalsenter, forteller Moe.

I reguleringsplanen legges det også opp til 25 leiligheter i 2. til 5. etasje i de tre bygningskroppene som vil orienteres rundt et felles torg. Leilighetsstørrelsene er skissert som 8 stk 2-roms leiligheter, 13 stk 3-roms leiligheter og 4 stk 4-roms leiligheter.

-Tomteområdet er allerede opparbeidet og gravd ut i forbindelse med metrobussen. Det ville være synd om området nå blir liggende brakk, avslutter Moe.

Saken kommer opp i bygningsrådet den 25. januar

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: