- Annonse -

Politiet i Trondheim kan ikke gripe inn mot private fester

Men formannskapet i Trondheim sier man er beredt til å kunne innføre tilsvarende forskrift som i Oslo på kort varsel.

- Annonse -

Politiet i Trondheim kunne forrige helg melde om flere privatfester med til dels mange festdaltakere. Spesielt mye festing var det på Møllenberg.

Politiet understreket imidlertid at man ikke hadde noe hjemmel til å kunne gripe inn mot festene da de kun brøt mot anbefalinger og ikke forbud.

Venstres Erling Moe foreslo tidligere denne uken at kommunen burde forby sammenkomster med mer enn ti personer i private hjem. Dette for å gi politiet hjemmel til å kunne gripe inn.

Kommuneoverlege Tove Røsstad sa i fredagens formannskapsmøte at smittevernloven allerede gir anledning til å forskriftsfeste begrensninger i private hjem.

Røsstad påpekte imidlertid at det med dagens smittesituasjon ikke ville være et «forholdsmessig» tiltak om man nå skulle forby private fester. Dette da Smittvernloven setter klare krav til forholdsmessighet mellom tiltak og smittesituasjon.

Røsstad viste også til den Europeiske menneskerettighetskommisjon paragraf 8.

Moe valgte å lytte til kommuneoverlegen, men understreket samtidig viktigheten av at politikerne på kort varsel kunne foreta en ny vurdering om smittesituasjonen tilsa det.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: