- Annonse -spot_img

Vil bygge 34 leiligheter ved golfbanen på Byneset

Ny rammesøknad for boligprosjektet "Golfgården" er nå sendt inn.

- Annonse -spot_img

Det er Graver Eiendom AS, som gjennom selskapet Byneset Utvikling AS, nå ønsker å bygge 34 boenheter fordelt på tre leilighetsbygg nord for golfbanen på Spongdal.

Leilighetsbyggene er planlagt i 2 fulle etasjer, i tillegg til sokkeletasje og loftsetasje. Byggene vil bestå av flere ulike leilighetstyper fra 2-roms på 73,4 m2, til 4-roms på 160 m2.

Det vil være utvendige svalganger med takoverbygg og fellestrapper ved hver gavlside. Parkeringsanlegget består av åpne carporter og oppstillingsplasser for gjester.

I følge rammesøkanden skal ulik fargetone på kledningen og forskyvninger i fasaden være med på å bryte opp lengden på byggene.

(Tegning: PLAN arkitekter)

Det er andre gang utbygger søker om rammetillatelse for det aktuelle boligprosjektet. Første gang var i begynnelsen av mars i fjor. Flere naboer reagerte den gang på at nabovarsel hadde blitt sendt ut like før jul.

Grunnforhold

Av de 18 eiendommene som har blitt varslet har det kommet inn 11 merknader. Flere er bekymret for hvordan tiltaket vil påvirke grunnforholdene på stedet.

Selv om planområdet ikke ligger innenfor noen av NVEs kartlagte kvikkleirelommer, så antar Multiconsult at det på Spongdal kan finnes store kvikkleiresoner med middels faregrad som ikke er kartlagt.

I sitt svar til naboene skriver utbygger at man har vært i dialog med Multiconsult gjennom hele prosjekteringsprosessen for å sikre at utbyggingen er gjennomførbar.

Selv om området for planlagt utbygging (rød sirkel) ikke ligger innenfor noen av NVE’s kartlagte kvikkleirelokker, så antar Multiconsult at det kan finnes andre kvikkeliresoner med middels faregrad i området. (Kart: skrednett.no)

Multiconsult som er ansvarlig rådgiver for geoteknikk, skal ha utarbeidet en egen rapport om geoteknisk prosjekteringsforutsetninger.

Før søknad om igangsettelse vil det i følge utbygger også utarbeides en komplett geoteknisk prosjektering som vil inkludere nødvendige tiltak som må følges opp under utbyggingen.

Flere naboer stiller også spørsmål ved om det er tilstrekkelig skolekapasitet. Utbygger viser til kommunens egen oversikt som viser at det i årene fremover er beregnet å være nok kapasitet både på barne- og ungdomstrinnet.

Husebyvollen Velforening skriver i sin merknad at det er jobbet mye med å finne «gode løsninger for biltrafikk» mellom Husbyvollen og Bråmyra og at man er «sterkt imot» en kobling mellom deres private vei og parkeringsplassen til Golfgården.

(Tegning: PLAN arkitekter)

Rammesøknaden som nå er sendt inn gjelder første byggetrinn. Av de 34 leiligheten så vil 18 være 4-roms eller større. Det er beregnet 1,6 parkeringsplasser og 2 sykkelplasser pr. boenhet.

Søknaden ligger nå hos Byggesakskontoret.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ