Dette er ulykkespunktene i trafikken i Trondheim

Trondheim kommune har definert 92 ulike "problempunkter" i det fysiske vegnettet. Se hele listen.

- Annonse -

Bystyret vil neste uke vedta ny Trafikksikkerhetsplan for Trondheim for perioden 2020 – 2024. Planen inneholder mål for reduksjon av ulykker, analyse av ulykkesutvikling, prioriterte satsingsområder og forslag til tiltak.

Da planen lå ute til høring og offentlig ettersyn i fjor høst kom det inn 37 innspill fra offentlige etater, interesseorganisasjoner og privatpersoner.

I forbindelse med den nye trafikksikkerhetsplanen er det utarbeidet en oversikt over såkalte «problempunkter», som man etter en siling, har funnet det hensiktsmessig å jobbe videre med.

Deretter er det laget et forslag til innbyrdes prioritering mellom de ulike problempunktene. Her er det lagt vekt på å prioritere de tiltakene man mener vil gi størst effekt med tanke på å redusere antall hardt skadde og drepte i trafikken.

Søbstadvegen på Heimdal er et av «problempunktene» som listes opp i den nye trafikkplanen for Trondheim. Søbstadveien mangler fullverdig tilbud for gående og syklende. Dårlig vegfundament gir også utfordringer for busstrafikken.

I listene under kan du selv se hvordan de ulike problempunktene i Trondheim kommer ut på kommunens prioriteringsliste. Områder markert med grønn farge har fått avsatt tiltaksmidler.

DETTE ER «PROBLEMPUNKTENE»

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ