Beboere frykter nye ras – reagerer på dårlig sikring

Beboere på Leinstrand frykter liv kan gå tapt om det skjer nye ras fra en ulovlig oppsatt steinmur ved Esptunet. Nå lover bygningssjef Elisabeth Høyem at det blir tatt affære.

- Annonse -

På kvelden lørdag 3. april raser plutselig store deler av en tre meter høy steinmur ut i veien i et boligfelt på Leinstrand. Rystelsene gjør at naboer frykter det kan være snakk om et kvikkleireskred.

Geoteknikere konkluderer imidlertid samme kveld med at raset ikke skyldtes grunnforholdene, men derimot dårlig håndverk. Den 70 meter lange og tre meter høye muren skal ha blitt satt opp uten verken fundament eller armering.

De store steinblokkene i bilveien er fjernet, men fem uker etter raset er ingenting gjort for å sikre området. Dette til tross for at Byggesakskontoret mener at det kan være fare for ytterligere ras, både av stein fra muren og masser som er fylt opp på eiendommen.

Frykter nye ras

-Det er hårreisende at området ikke er blitt sikret på annen måte enn med noen enkle refleksbånd. Skulle det komme flere ras så vil ikke disse være til stor hjelp, forteller Morten Tronsen (45).

Slik så det ut dagen etter at det raste ut (Foto: Morten Tronsen)

Tronsen er en av flere beboere i området som nå frykter at det skal skje nye utglidninger fra den ulovlig oppsatte muren.

Mest bekymret er 45-åringen for at det skal rase over den kommunale gang- og sykkelvegen som går like inntil muren på østsiden av eiendommen.

-Jeg har to små barn som daglig går og sykler i området. Skulle det rase ut på østsiden så er det ikke bare store steinblokker som kommer, da kommer også containerne på enden av eiendommen veltende nedover.

Tronsen slo uken før det raste alarm om at muren bulte utover og at steinblokkene var begynt å sprike.

-Jeg forsøkte å kontakte Byggesakskontoret men fikk til svar at de hadde tatt påskeferie. Nå gikk det heldigvis bra denne gangen, men det trenger ikke å være tilfelle neste gang det raser. Derfor håper jeg kommunen nå gjør noe med situasjonen og ikke bare lar det «skure og gå», sier Tronsen.

-Helt uansvarlig

Huseier søkte i januar om ettergodkjenning av muren og terrengendringene, men fikk beskjed om at søknaden var mangelfull og at den dermed ikke kunne behandles.

Morten Tronsen frykter nye ras ved den ulovlig oppsatte muren ved Esptunet. -Raser det over gang- og sykkelvegen så vil også de store containerne på toppen av eiendommen komme deisende.

Da eiendommen lå i et område med høy fare for kvikkleireskred måtte søknaden inneholde en redegjørelse fra et foretak med nødvendig kompetanse innenfor geoteknikk.

Søknaden ble imidlertid ikke komplementert innen fristen. Dagen etter raset sendte ansvarlig søker et brev til kommunen hvor man orienterte om at firmaet trakk seg fra alt ansvar i saken.

Selv om dispensasjonssøknaden aldri ble komplementert, så har allikevel Byggesakskontoret funnet saken tilstrekkelig opplyst til at det kan fattes et vedtak.

I vedtaket heter det at Byggesakskontoret ser det som «helt uforsvarlig» å godkjenne mur og tilleggsbelastning på terrenget uten at det foreligger geoteknisk prosjektering med erklæring om ansvar.

Huseier har nå fått frist frem til den 12. mai med å fjerne den ulovlig oppsatte muren og tilbakeføre terrenget til opprinnelig godkjent tilstand. Om forholdet ikke blir rettet vil tvangsmulkt vurderes.

Tvangsmulkt

Bygningssjef Elisabeth Høyem lover nå at det blir tatt affære.

-Byggesakskontoret har ved gjentatte anledninger gjort eier av eiendommen oppmerksom på at det er han alene som er ansvarlig for å sikre eiendommen mot skade på person og eiendom. Dersom slik sikring ikke blir dokumentert utført innen kort tid, vil kommunen vurdere å utstede et pålegg om sikring av eiendommen.

Dette bildet tok Morten Tronsen bare dager før det raste ut. (Foto: Morten Tronsen)

Høyem sier at om et pålegg om sikring ikke blir etterkommet innen fristen så vil det vurderes å ilegge tvangsmulkt.

-Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som
et engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp, forklarer bygningssjefen.

-Hva om tiltakshaver ikke overholder fristen? Kan det være aktuelt at kommunen foretar nødvendig sikringsarbeid for så å sende regning?

-Blir pålegg i rettskraftig dom eller forelegg ikke etterkommet, kan plan- og
bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider bli utført for regning av den
som dommen eller forelegget er rettet mot.

Frykter skade på vannrør

Det er ikke bare nye ras kommunen frykter. Den ulovlig oppsatte muren kan nemlig føre til skade på vann- og avløpsledningene i bakken.

Kommunalteknikk var den 12. april på befaring og konkluderte med at plasseringen av muren ikke kunne aksepteres.

-Muren er bygd rett oppå de kommunale vann- og avløpsledningene noe som er et brudd på den byggetekniske forskriften. Ved en lekkasje vil ikke ledningene være tilgjengelig for reparasjon, noe som kan føre til at naboene blir uten vann lengre enn nødvendig, forteller avdelingsleder Håkon Pedersen i Kommunalteknikk i Trondheim kommune.

Pedersen sier at muren potensielt kan føre til skade på ledningsnettet.

-Dersom avløpsledninger skades kan dette medføre tilstopping slik at det blir tilbakeslag i kjellere i hus i nærheten, samt at det kan oppstå et lokalt forurensningsproblem, forklarer Pedersen.

Bydelsnytt har vært i kontakt med huseier som forteller at man nå jobber med å få på plass en ny søknad til kommunen slik at alt blir i henhold til regelverket.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ