Saupstadbrua kan bli et halvt år forsinket

Må heve veibanen i Bjørndalen med flere meter.

- Annonse -

Det er utfordrende grunnforhold på stedet som gjør at byggingen av den 180 meter lange gang- og sykkelbrua over Bjørndalen nå blir forsinket.

Geoteknisk prosjektering som er utført viser behov for en permanent motfylling lokalt under den nye brua i dalbunnen. Etableringen av en permanent motfylling i bunn av Bjørndalen vil få konsekvenser for veibanen og gang- og sykkelvegen som må legges om og heves.

Prosjektleder Bård Sand i Trondheim kommune forteller at man nå ser på hvilke løsninger som er aktuelle.

-Resultatet av denne planleggingsfasen vil gi endelig svar på hvor mye veien må heves og legges om. Når anlegget er ferdig vil fylkesveien og gangvegen i Bjørndalen heves ca. 2,5 m på det meste i forhold til dagens situasjon.

Løsninger

Sand forteller at målet er å gjennomføre arbeidet med så liten påvirkning som mulig på trafikkavviklingen på stedet.

-Fylkesvegen i Bjørndalen vil holdes åpen i hele anleggsperioden, men vi må regne med enkelte korte stenginger spesielt ved omlegging mellom fasene.

«Saupstadbrua» bygges som en såkalt «lanseringbru». Det vil si at brukonstruksjonen vil «skyves» over fra den ene siden til den andre. Dette gjør at arbeidet vil påvirke trafikkavviklingen i langt mindre grad enn om det skulle ha blitt bygd en vanlig bru.

En permanent motfylling vil også påvirke Heimdalsbekken som følger fylkesveien nedover mot Forsøkslia før den renner ut i Leirelva. Bekken ligger i dag åpen på en 104 meter lang strekning som i stor grad overlappes av den planlagte motfyllingen.

-Det pågår nå planlegging for hvordan løsningen blir for Heimdalsbekken i samarbeid med berørte etater. Det planlegges å opprettholde en åpen bekk på denne delstrekningen, opplyser Sand.

Forsinkelser

Behovet for en permanent motfylling gjør at Saupstadbrua nå kan bli forsinket med opptil et halvt år. Opprinnelig skulle anleggsarbeidet allerede ha startet med planlagt ferdigstillelse i juni 2022.

Totalentreprenør Kruse-Smith jobber nå med å få på plass en oppdatert framdriftsplan.

-Vi er en del forsinket i forhold til plan som forelå ved kontraktsinngåelsen. Det ser ut til å bli anleggsstart i sommer med ferdigstillelse i starten av 2023. Kruse Smith vil i samarbeid med byggherre Trondheim kommune utarbeide et infoskriv for utsendelse til naboer og berørte før anleggsstart, avslutter Sand

LES OGSÅ:

Starter arbeidet med “Saupstadbrua” på nyåret

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ