Ny fremdriftsplan for Saupstadbrua

Gang- og sykkelbrua over Bjørndalen blir forsinket med et halvt år.

- Annonse -

Utfordrende grunnforhold har gjort at byggingen av den 180 meter lange gang- og sykkelbrua over Bjørndalen har blitt et halvt år forsinket.

Trondheim kommune og Kruse Smith Entreprenør forteller nå at man håper å kunne ha brua ferdig rundt årsskiftet 2022/2023.

I den forbindelse er det utarbeidet en helt ny fremdriftsplan for prosjektet.

 • Juni – August 2021:
  Etablering av riggområde/anleggsområde ved Anne-Kath Parows veg
 • August – Oktober 2021:
  Etablering av motfylling i Bjørndalen med omlegging av fylkesveg og g/s veg. Dette vil foregå i flere faser.
 • September 2021 – Januar 2022:
  Betongarbeider (søyler og landkar)
 • Februar – Juni 2022:
  Montasje og installering av bruoverbygning
 • Innen Januar 2023:
  Komplettering av betongarbeider på landkar. Reetablering av Heimdalsbekken, asfaltering og opparbeidelse av området generelt.

Klargjøring av riggområdet startet tidligere denne måneden. Hovedriggområdet vil bli etablert på Tiller-siden av dalen hvor mesteparten av brakker og utstyrscontainere vil bli lokalisert.

Brua skal knyttes til eksisterende gang- og sykkelvegsystemer. Inkludert bruspennet på 180 meter vil anlegget få en samlet lengde på ca. 550 meter. Saupstad til venstre i bildet

Bruseksjonene vil også bli sammenstilt på Tiller-siden. Saupstadbrua bygges som en såkalt lanseringbru, hvor brukonstruksjonene skyves over fra den ene siden til den andre.

Innkjøring til riggområdet vil være fra Anne-Kath Parows veg.

-Ved å plassere hovedriggområdet her vil anleggstrafikk og transport av tunge seksjoner på Saupstadsiden av dalen minimeres, noe som er fordelaktig med hensyn til naboer og bebyggelse i nærheten av Saupstadringen, forteller prosjektleder Bård Sand i Trondheim kommune.

Etablering av fyllingen i Bjørndalen vil sannsynligvis starte over ferien.

-Oppstart er imidlertid avhengig av godkjenning av en dispensasjonssøknad til reguleringsplanen som er sendt inn, avslutter Sand.

DISSE BYGGER SAUPSTADBRUA

Prosjektet blir levert av totalentreprenør Kruse Smith Entreprenør, på oppdrag fra byggherre Trondheim kommune. Kruse Smith har med en rekke profesjonelle underleverandører som bidrar i prosjektet.

AFRY, rådgivende ingeniører
Ottar Augdal AS, grunn/utomhus arbeider
Bladt Industries AS (Dk), bruoverbygning (stål) og installasjon av denne
Terratec AS, oppmåling og stikking
Fundamentering AS (FAS), Spuntarbeider
Rambøll, grunnundersøkelser (utført)
Unicon AS, levering av ferdigbetong

LES OGSÅ:

Saupstadbrua kan bli et halvt år forsinket

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ