-1.8 C
Trondheim
fredag, desember 2, 2022

Vil bygge 500 boliger – planforslaget ut på høring

Det går mot utbygging av det tidligere skogområdet mellom Kattem og Lund Østre. Nå sendes forslag til detaljregulering av Skjetleinskogen ut på nok en høring.

- Annonse -

Det er Lord Eiendom AS og Nordenfjeldske Eiendomsforvaltning AS som gjennom selskapet Skjetleinskogen AS, står bak utbyggingsplanene.

På grunn av mindre utvidelser av planområdet har planforslaget vært på to runder med begrenset høring , i 2019 og 2021. I planforslaget legges det opp til rundt 500 boliger.

Vest i planområdet (mot Lund Østre) planlegges det for rekkehus/småhus på 2-3 etasjer.
Nordøst i planområdet (mot rekkehusbebyggelsen på Kattem) planlegges det for blokker  på 3-4 og 1-2 sokkeletasjer.

Sør i planområdet (mot Skjetlein) planlegges blokker som mer frittstående elementer
i et parklandskap med høyder på 4-8 etasjer.

Framtidig situasjon: Fugleperspektiv fra vest mot øst. Viser bebyggelsen mot jordet, regulert til Landbruksformål og turveg som danner grensen mot jordet. Kattem i bakgrunnen og videre Heimdal og Tiller før skogkledde åser.

Parkering for blokker etableres i parkeringskjeller, og parkering for rekkehus ved den enkelte enheten.

Barnehage, turstier og uteområder

Øst i planområdet, langs den kommunale delen av Skjetleinskogen, reguleres det for barnehage med tilknyttet uteoppholdsareal. Langsmed offentlig del av Skjetleinskogen og over Lisbeth Nypans veg blir det nye sykkel/gange-løsninger.

Langsmed landbruksområdet på plankartet er det foreslått en sammenhengende offentlig turveg. Innenfor felter med boligbebyggelse skal det opparbeides felles lekeareal.

Rekkehus og småhus vil få private balkonger eller egne terrasser/plen.

I tillegg skal det legges til rette for en offentlig lekeplass. Lekeplassen skal utformes som kombinert naturlekeplass og nærmiljøanlegg.

Saken kommer opp i bygningsrådet den 22. juni

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: