I dette boligprosjektet rives leilighetene vekk

16 av 27 leiligheter av andre byggetrinn av «Kirkeringen 2» solgt i løpet av en uke.