-5.1 C
Trondheim
torsdag, februar 2, 2023

BYÅSEN: Vil erstatte villa med fire eneboliger – naboer reagerer

Fortettingsprosjekt i Anders Hovdens veg på Byåsen.

- Annonse -

Det er firmaet AHV 15 AS som ønsker å rive dagens enebolig i Anders Hovdens veg 15 og erstatte denne med fire nye eneboliger.

De to største boligene går over 3 plan og er på 176 m2 (BRA), mens de to minste boligene går over 2 plan og er på 119 m2 (BRA). Boligene har felles parkeringskjeller.

Med den nye bygningsmassen vil tomtas utnyttelsesgrad øke fra rundt 10% til 30%.

Tiltaket fordrer flere dispensasjoner, blant annet fra bestemmelsen om beboelsesrom over 2. etasje. Utbygger viser her til at det ikke er snakk om tre fulle etasjer, men derimot 2 etasjer over sokkel.

Tiltaket krever også dispensasjon fra boligenes plassering og avstand til veg.

(Illustrasjon: Spark Studios)

Utbygger mener prosjektet er godt tilpasset omgivelsene og at det tar hensyn til naboer på en god måte. Det vises til at tomten er på 1197m2 og at den er godt egnet for fortetting.

Naboprotester

Fortettingsprosjektet har imidlertid skapt liten begeistring hos flere av beboerne i området. I nabomerknadene reageres det både på utnyttelsesgrad, byggehøyde og hvorvidt Anders Hovdens vei vil kunne takle den økte trafikken.

En av naboene skriver følgende:

«Vi ønsker nye naboer i nr 15 velkommen til Anders Hovdens veg, men kan ikke godta at det bygges fire eneboliger av dette omfanget med dispensasjoner på tomten. Her er det om å gjøre å melke tomten for mest mulig penger»

En annen nabo mener veiene i området må oppgraderes om det fortettes mer:

«Byggeprosjekt etter byggeprosjekt har stått i kø de siste årene, og det er aldri edruelige spiselige prosjekt. Det er maksimering av høyde og areal i alle bauger og kanter.
Dersom man skal tillate mer fortetning i Anders Hovdens vei må hele gata opprustes i forhold til asfalt og fortau.»

Mangelfull søknad

Byggesakskontoret gjør i et brev av den 14. juni oppmerksom på at søknaden er mangelfull og at man trenger ytterligere opplysninger før den kan behandles. Spesielt gjelder dette måten byggeprosjektet blir illustrert på i tegningene.

(Illustrasjon: Spark Studios)

Byggesakskontoret skriver blant annet:

«Tegningene skal søke å illustrere på tydeligste måte hvordan byggeprosjektet forholder seg til eksisterende og nytt terreng, naboeiendommene (inkludert husene), tomtegrenser, 4-meters avstandsgrense til tomtegrenser, byggegrense mot veg og regulert veggrunn. Høydekoter skal være lett lesbare. Alle disse faktorene skal synliggjøres i tegningene.»

Saken ligger hos Byggesakskontoret

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: