9.1 C
Trondheim
lørdag, september 24, 2022
- Annonse -

ROSENDAL: -Hans Finnes gate er ikke et sted hvor man kan bygge hva som helst

Naboer mener en planlagt eplehageutbygging på Rosendal vil forringe det særegne villastrøket.

- Annonse -

Det er selskapet Hans Finnes Gate 3 AS som ønsker å oppføre 3 frittliggende eneboliger på det som tidligere var en del av hagen til den over 100 år gamle jugendvillaen i Hans Finnes gate 3.

Opprinnelig ønsket utbygger å oppføre en flermannsbolig med fire boenheter, men valgte etter signaler fra Byggesakskontoret å omprosjektere tiltaket.

Eneboligene som nå planlegges vil være på 126,8 m2 (BRA) og gå over to etasjer på sokkel. Tomta er på 1335 m2 og ble skilt ut fra Hans Finnes gate 3 i fjor.

Tiltaket fordrer «vesentlige terrenginngrep» hvor blant annet samtlige av de store trærne på eiendommen må fjernes.

Mellom eiendommen «Fagerli vestre» på bildet (Jebeveien 4) og «Villa Fagerli Østre (Hans Finnes gate 3) lå det tidlige en stor hage. Byantikvaren mener villa og hage står i en kulturhistorisk og arkitektonisk sammenheng. Nå kan hagen bli bygd ut med tre moderne eneboliger (Foto: Erik Olsen / NTNU Universitetsbiblioteket)

Selv om utbygger nå mener at prosjektet i større grad enn tidligere underordner seg strøkskarakteren, så vekker allikevel byggeplanene liten begeistring hos beboere i området.

Flere naboer i både Hans Finnes gate og Jebevegen har protestert på fortettingsprosjektet man mener vil forringe hele det særegne villastrøket.

-Eldre og historiske villaområder kan ikke behandles på samme måte som Fossegrenda hvor det meste tillates bygd, skriver to av naboene i en felles merknad.

Det vises til at bebyggelsen vil bli liggende midt mellom «Villa Fagerli Østre» i Hans Finnes gate 3 og villaen i Jebeveien 4 som er det eldste huset i strøket som fortsatt står.

«Villa Fagerli Østre» ble for øvrig tegnet av trondheimsarkitekten Johan Osness, som var en av byens fremste representanter for jugendstilen.

Avslag

Byggesakskontoret avslo i slutten av mai rammesøknaden fra Hans Finnes Gate 3 AS. I vedtaket vises det blant annet til Byantikvaren, som ved flere anledninger har uttalt seg negativ til den planlagte fortettingen.

Det vises videre til at prosjektet er omsøkt i et område med mange antikvarisk klassifiserte bygg, og at det er fradelt fra en eiendom (Hans Finnes gate 3) med en verneverdig bolig av antikvarisk klasse B.

Byggesakskontorets mener prosjektet fortsatt vil bryte med strøkskarakteren i for stor grad. Det påpekes også at tiltaket vil medføre forholdsvis store terrenginngrep og landskapsendringer.

Utbygger har nå gjennom Pretor Advokat AS klaget på vedtaket.

I klagen heter det at kommunens vedtak ikke er tilstrekkelig begrunnet, og at det fremstår uklart hvorfor man mener tiltaket ikke oppfyller kravet til visuelle kvaliteter.

Det vises til at kommunen har underbygget sitt vedtak med bestemmelser i KPA og i veilederen for byform og arkitektur, men at det ikke er begrunnet på hvilken måte tiltaket kommer i strid med bestemmelsene og veilederen.

Saken ligger nå hos Byggesakskontoret.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: