18.6 C
Trondheim
torsdag, august 18, 2022
- Annonse -

Klager på byggestøy på Lund Østre

Beboere på Lund Østre har klaget på manglende rengjøring av veier i forbindelse med byggingen av nye boligblokker men får lite gehør hos kommunen.

Boligområdet Lund Østre vest for Heimdal sentrum, fortsetter å vokse. Flere nye boligblokker er nå enten under planlegging eller oppføring.

I området mellom Ringvålvegen og Lundlia, øst for boligblokkene i Jernkisvegen, er Haw Bolig AS godt i gang med å oppføre fire nye leilighetsbygg og blokker.

Som ved de fleste store byggeprosjekt hvor driftsfasen strekker seg over tid, er det også her krav om en plan for beskyttelse av omgivelsene i byggeperioden. Både med tanke på støvhåndtering, støy og anleggstrafikk.

Når det gjelder anleggstrafikken så går denne gjennom Lundlia og Andersbakkan før den går videre ut på Tunellvegen.

Beboere i Lundlia 2-4 er nærmeste naboer til det pågående byggeprosjektet og mener utbygger ikke har fulgt kravene til støvdemping og rengjøring av veier. Styret i sameiet har ved flere anledninger påpekt dette overfor kommunen.

I sin redegjørelse til Byggesakskontoret skriver imidlertid Haw Bolig AS at det har blitt foretatt spyling og rengjøring av veier og anleggsplass etter behov.

Haw Bolig AS mener man har prøvd å rette seg etter hva naboene har ønsket, men at det har vært ulik oppfatning av hvor mye støv man faktisk kan forvente på vei inn til en byggeplass.

På bakgrunn av innkomne klager gjennomførte byggesakskontoret før sommeren en befaring på området. Det ble også sendt ut varsel om tilsyn.

Første del av tilsynsrapporten kom i forrige uke.

Her skriver kommunen at man har forståelse for at det kan være vanskelig å tilfredsstille alle krav og ønsker fra naboene, men at det uansett ikke er disse som skal definere hvilket støvnivå som er akseptabelt.

På den tidligere landbrukseiendommen Lund Østre 1,5 km vest for Heimdal sentrum, har det på få år vokst fram et nytt og urbant boområde. Utbyggingen har skjedd etappevis og har vært ett av de største utbyggingsprosjektene i Trondheim sør på mange år

Man har videre forståelse for at værforholdene enkelte ganger kan skape utfordringer med tanke på renhold.

Det kommunen imidlertid har liten forståelse for er utbyggers uttalelse om at man ikke har ubegrenset med arbeidere og utstyr og at man derfor enkelte ganger må utsette rengjøringen.

Kommunen understreker at det er en forutsetning for byggetillatelsen at plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen følges. Utbygger må derfor sørge for å ha nok folk og riktig utstyr til jobben.

I følge rapporten har det under de to befaringene byggesakskontoret har foretatt vært «akseptabelt» med tanke på støvdemping og trafikkforhold. Kommunen har heller ikke «entydig dokumentasjon» på at kravet til støvdemping ikke er ivaretatt.

Kommunen påpeker i sin konklusjon at det ikke er kommunen eller naboer som skal dokumentere at kravet ikke er ivaretatt. Det er utbygger som skal dokumentere at det er ivaretatt.

Kommunen mener dokumentasjonen fra utbygger er «noe tynn» og at den ikke gir et entydig svar på om kravet til beskyttelse av omgivelsene i byggeperioden er ivaretatt.

- Annonse -

LES OGSÅ