21.5 C
Trondheim
tirsdag, august 16, 2022
- Annonse -

-Konfliktnivået i byggesaker blir stadig større

Utbygger Johnny Sørgård reagerer på uttalelser beboere i Simon Leinums veg har kommet med i et brev til politikerne i bygningsrådet. Han mener mange naboer i dag klager omtrent kun for å klage.

-Når man leser brevet fra naboene kan det nesten virke som jeg ikke gjør noe annet enn å dra rundt i byen og lure folk. Hadde det ikke vært for at man har vært ute en vinternatt før kunne man lett ha blitt bli satt ut av mindre.

Bydelsnytt møter en oppgitt Johnny Sørgård (59) på kontoret til advokat Jørund Tuveng ved Adnor Advokat AS i Dronningens gate. Sørgård eier i dag flere firmaer innen eiendom og bygg hvor Kencha Utvikling AS er ett av disse.

59-åringen forteller at han alltid har satt pris på å kunne ha personlig kontakt med berørte naboer i byggeprosjektene han har vært involvert i, men at han i denne saken så seg nødt til å engasjere advokat.

Sørgård sier han etter 40 år i bransjen i dag opplever et høyere konfliktnivå i mange byggesaker. Utbyggeren mener mange naboer klager rett og slett kun for å klage.

Dialog

-Når alt man sier blir tatt opp i verste mening så er det vanskelig å vite hvordan man skal få til en dialog. Da er det ofte lurest å sette bort den biten til folk som kjenner jusen og forretningsspråket bedre enn det man selv gjør. Konfliktnivået i mange byggesaker er i dag blitt så høyt at mange utbyggere ikke lenger tør å begi seg inn i dialog med naboer uten at man har på forhånd har engasjert advokat, forteller Sørgård.

Utbygger Johhny Sørgård (t.v.) sammen med advokat Jørund Tuveng i Adnor Advokat i Dronningens gate i Trondheim.

Sørgård mener naboene forsøker å fremstille ham som en «pengegrisk utbygger» som gjennom et kobbel med advokater gjør «alt» for å få det slik ha vil.

-De siste årene har det vært mange eksempler på eplehageutbygginger hvor utbygger har tøyd strikken for å maksimere profitten mens naboene har sittet igjen med «Svarteper». Se bare på det som er oppført borte i Ole Laulos veg 10. Det er et fortettingsprosjekt vi i Kencha Utvikling aldri kunne stått inne for.

-Men naboene mener den planlagte tomannsboligen i Simon Leinums veg 26 nettopp er et slikt fortettingsprosjekt, hvor det er du som utbygger som sitter igjen med alle fordelene?

-Jeg registrerer at dette med «strøkskarakter» er trukket frem flere ganger og at de planlagte verandaene i 2. etasje angivelig vil bryte mot denne. Man skal ikke rusle lenge rundt i strøket før man ser at dette er noe som tvert imot er ganske vanlig. En av naboene som nå protesterer har sågar selv en større veranda i 2. etasje uten at dette blir nevnt.

-Men hvorfor har dere unnlatt å svare på henvendelser og spørsmål fra naboene?

-Dette er rett og slett ikke riktig. Vi har gjort flere endringer, både hva gjelder kotehøyde og tomteplassering, etter merknader fra naboene. Så kan man godt være uenig i hvorvidt dette er bra nok eller ikke. Men at vi omtrent skal ha gitt blaffen i å lytte til innspillene er helt feil. Det er ikke den måten vi jobber på.

Klage

I brevet som naboene har sendt til politikerne heter det at Kencha Utvikling AS skal ha «unndratt seg både rettsmekling og naboskjønn, på basis av en rettslig teknikalitet».
Dette mener advokat Jørund Tuveng blir en helt feil måte å fremstille de faktiske forhold på.

-Dette er et godt fortettingsprosjekt som fortjener å bli realisert, sier Johnny Sørgård (bildet)mens han viser oss rundt på tomta han nå ønsker å bygge en ny tomannsbolig.

-At naboene ikke fremmet begjæring om naboskjønn innen fristen på fire uker er ikke noe min klient kan lastes for. Om naboene mener at klausulen i festekontrakten er av en slik art at den planlagte boligen ikke kan oppføres som beskrevet, så står de fortsatt helt fritt til å kunne prøve dette rettslig. Vi mener imidlertid at klausulen kun legger begrensninger når det gjelder eiendommens inngjerding og lignende.

Tuveng mener derfor byggesakskontoret har opptrådt feil når man avslår å behandle rammesøknaden fra Kencha Utvikling AS.

-Som rettslig utgangspunkt står den enkeltes rett til å bebygge egen eiendom sterkt her til lands. Videre er det slik at bygging i eksisterende boligområder lenge har vært en ønsket utvikling i forbindelse med kommunens fortettingspolitikk. At kommunen avslår å behandle søknaden med begrunnelse i «privatrettslige forhold» finner vi mildt sagt underlig. Dette så lenge det ikke er åpenbart at min klient ikke har de privatrettslige rettighetene søknaden forutsetter, forklarer Tuveng.

Tuveng sendte før sommeren inn en klage på kommunens vedtak. Forrige uke sendte advokaten inn en forespørsel om når klagen kunne forventes å bli behandlet da det hadde gått over 3 uker siden opprinnelig frist utløp.

-Uansett hva svaret fra byggesakskontoret blir så vil vi fortsette å jobbe med prosjektet. Alternativet blir å be om en politisk behandling av saken. Boligen i Simon Leinums veg 26 er helt i tråd med politikernes uttalte mål om «fortetting med kvalitet» og fortjener å bli realisert, avslutter Sørgård.

LES OGSÅ:

-Utbygger kjører et rått løp hvor alt virker å være tillatt

- Annonse -

LES OGSÅ