Stor boligprosjekt i Ranheimsfjæra kan bli forsinket

Kommunedirektøren mener byggingen av 420 nye boliger i Ranheimsfjæra må settes på vent. Frykter det kan sive inn metangass i leilighetene.

- Annonse -

Der er Skanska Norge AS og Byggteknikk Invest AS som står bak planene om flere hundre nye boliger like øst for utløpet av Vikelva. Bebyggelsen er tenkt fordelt på boligblokker på 3. til 6. etasjer.

Planområdet er på ca. 42,2 dekar og inngår som en større del av utbyggingsområdet i Ranheimsfjæra. I øst grenser planområdet mot Ranheim kirke og i nord mot Ladestien og Trondheimsfjorden.

Planområdet ligger imidlertid på en gammel fylling hvor det gjennom ulike prøveboringer er påviste masser i tiltaksklasse 1 til 4. Da det er potensiale for utvikling av deponigass vil forebyggende tiltak være påkrevd.

Skanska Norge AS og Byggteknikk Invest AS planlegger minimum 420 nye boliger øst for utløpet av Vikelva i Ranheimsfjæra. Planområdet sett fra nordvest. Disse er ikke revidert etter endringer etter høring og stemmer ikke helt med planforslaget. (Tegning: Tag Arkitekter)

I sitt saksfremlegg til bygningsrådet, som skal behandle saken neste uke, ønsker Kommunedirektøren å få en prinsipiell avklaring om hvorvidt detaljreguleringen bør avvises.

Det vises til ny kunnskap knyttet til usikkerhetene om bygging på deponi med organiske
masser. Kommunedirektøren mener erfaringene med nylig oppførte bygg på deponi og i randsonene til disse, viser at det er høy sannsynlighet for innsig av gass i bygningsmassen.

Kommunedirektøren trekker fram Brånåssaken (link til NRK.no) i tidligere Skedsmo kommune, hvor kommunen ble dømt til å betale millionerstatning til i alt 14 beboere.

Kommunedirektøren skriver videre at for å kontrollere at mengden gass ikke overstiger anbefalte grenseverdier så må det etableres kontrollsystem og rutiner som følges opp over en lengre tidsperiode.

I 2018 ble det gjennomført en rekke prøveboringer i den forurensede grunnen ved utløpet av Vikelva. Det ble påvist masser i tiltaksklasse 1 til 4

Kommunedirektøren mener imidlertid at kommunen ikke har muligheten til å sikre at et slikt kontrollsystem faktisk blir drevet i private bygg.

I sin innstilling går Kommunedirektøren inn for  at planforslaget avvises og at det settes i gang en prosess med midlertidig forbud mot tiltak for den gjeldende planen for området.

Alternativt anbefaler Kommunedirektøren at planforslaget godkjennes under forutsetning om at det tas inn en bestemmelse som sikrer at all deponert organisk masse fjernes før igangsetting.

Saken skal behandles i bygningsrådet tirsdag 28. september

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ