-2.2 C
Trondheim
fredag, desember 2, 2022

Får allikevel bygge i Simon Leinums veg

-Vi håper naboene nå går i seg selv og slutter med disse usaklige beskyldningene, sier fornøyd Johnny Sørgård i Kencha Utvikling AS.

- Annonse -

Heimdalsbladet og Bydelsnytt skrev i begynnelsen av september om naboer som protesterte mot det man kalte «aggressiv eplehageutbygging» i Simon Leinums veg 26a på Heimdal.

Naboene motsatte seg ikke fortetting, men var kritisk til den planlagte tomannsboligens størrelse og utforming som man mente ville bryte strøkskarakteren og forringe bokvaliteten til omkringliggende naboer.

Det ble også vist til en klausul i festekontrakten hvor det stod at «parsellens bebyggelse ikke (skal) skje på en skjemmende eller for naboeiendommer sjenerende måte«.

Byggesakskontoret valgte på bakgrunn av dette å avvise rammesøknaden fra Kencha utvikling AS, da man mente det var «åpenbart» at utbygger ikke hadde de privatrettslige rettighetene tiltaket forutsatte.

Vedtaket ble påklaget av advokat Jørund Tuveng som mente klausulen kun la begrensninger når det gjaldt eiendommens inngjerding og lignende.

Rammetillatelse

Nå har Byggesakskontoret etter en ny gjennomgang av saken kommet frem til at klausulen er for uklar til at den kan «hjemle en avvisning på grunn av privatrettslige forhold.» Dermed har Kencha Utvikling AS nå fått rammetillatelse for tiltaket.

I vedtaket heter det at ansvarlig søker har redegjort for nabomerknadene på en «tilfredsstillende måte» og at tiltaket har en «god arkitektonisk utforming og gode visuelle kvaliteter.»

Heimdalsbladet og Bydelsnytt skrev tidligere denne måneden om naboer i Simon Leinums veg som følte seg overkjørt av utbygger.

Innehaver og daglig leder av Kencha Utvikling AS, Johnny Sørgård, er glad for at kommunen nå har snudd i saken.

-Vi er svært fornøyd med at kommunen har konkludert i tråd med det vi hele tiden har ment og sagt, og det som ligger til grunn for vår klage, nemlig at det ikke forelå privatrettslige forhold som var til hinder for å behandle byggesøknaden. At kommunen samtidig har godkjent byggesøknaden slik den forelå i sin helhet, er enda mer gledelig.

Sørgård sender samtidig et stikk til naboene som han mener har kommet med mange uriktige påstander i saken.

-De mange usaklige og feilaktige beskyldningene som naboene har kommet med i brevet til bygningsrådets medlemmer har vært svært belastende for oss som prøver å være seriøs utbygger. Vi håper naboene nå leser vedtaket nøye og tar en realitetsvurdering og ser seg selv i speilet, for dette ser ikke bra ut fra deres side, avslutter Sørgård.

Berørte naboer har fått en frist på 3 uker på å klage på vedtaket.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: