- Annonse -

Vil at politikerne skal si nei til kristen friskole på Heimdal

Selv om skolekapasiteten er sprengt flere steder i byen, mener Kommunedirektøren at det ikke er plass for flere private friskoler i Trondheim.

- Annonse -

Credo Frikirke Trondheim og Pinsekirken Heimdal ønsker gjennom foreningen «Heimdal Kristne Grunnskole» å etablere en friskole i Heimdalsområdet.

Skolen vil ha rundt 250 elever fordelt på 1.-10. trinn og skal drives etter et kristent verdigrunnlag.

Beliggenheten var på søknadstidspunktet ennå ikke bestemt, men foreningen skal vurdere flere alternativer.

I forbindelse med behandlingen av søknaden har Utdanningsdirektoratet bedt Trondheim kommune om en uttalelse.

I sitt saksfremlegg til formannskapet går Kommunedirektøren inn for at man anmoder direktoratet til å avslå søknaden.

I store deler av Heimdalsområdet er det i dag begrenset skolekapasitet. Allikevel ønsker ikke Kommunedirektøren noen ny friskole i området. (Kart: Trondheim kommune)

I følge Kommunedirektøren vil den uavklarte beliggenheten i Heimdalsområdet kunne skape utfordringer for skolestrukturen i den offentlige skolen. Dette ved at skolen kan ende opp med å rekruttere mange elever fra én enkelt skolekrets.

Kommunedirektøren stiller også spørsmål ved hvorvidt det er tilstrekkelig elevgrunnlag for ytterligere en ny friskole i Trondheim. De siste årene skal nemlig kommunens samlede friskolekapasitet økt mye.

Mens skolekapasiteten på Tiller lenge har vært sprengt, så har situasjonen vært noe bedre på Heimdal. Ser på man kommunens eget kart over skolekapasitet så er det allikevel begrenset kapasitet i deler av Heimdalsområdet.

Saken kommer opp i formannskapet tirsdag 19. oktober. Det er imidlertid hos Utdanningsdirektoratet at søknaden vil avgjøres.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: