7.6 C
Trondheim
onsdag, oktober 20, 2021
- Annonse -spot_img

-Urealistisk å bygge boligblokk uten parkering

Kommunen frykter villparkering i området og sier nei til boligblokk med 58 leiligheter i Strandveien.

Det er selskapet Strandveiparken Eiendom AS som ønsker å bygge ut den siste eiendommen i kvartalet ved Strandveiparken. Det planlegges en 6-etasjes boligblokk med 58 leiligheter og med en Extra-butikk på nærmere 1000m2 i sokkeletasjen.

Tiltaket fordrer imidlertid hele 11 dispensasjoner, deriblant fra kravet om parkeringskjeller, antall parkeringsplasser og tilrettelegging for ladestasjoner for elbil.

I henhold til gjeldende reguleringsplan for området heter det at «Ny bebyggelse skal inneholde parkeringskjeller».

Hensikten med bestemmelsen skal være å sørge for at parkeringsplasser «ikke tar opp areal for framtidig utbygging på terreng«, og for å unngå «uønsket parkering på offentlig areal«.

Utbygger mener imidlertid det i dag ikke er samme behov for parkeringskjellere som da reguleringsplanen for området ble vedtatt i 2003.

Slik ser utbygger for seg den nye boligblokken i Strandveien. Næringslokaler med en Extra-butikk i sokkelen. (Fotomontasje: Rambøll Norge AS)

Det argumenteres blant annet med at synet på nødvendigheten av det å ha bil har endret seg. Det vises også til at eiendommen «ligger sentralt til» og har «god tilgang» til kollektivtransport og soneparkering.

Utbygger mener videre at bygging av sentrumsnære leiligheter uten parkeringsplasser er i tråd med kommunens nullvekstmål

Byggesakskontoret, som nå har avslått rammesøkanden, er av en annen oppfatning.

I vedtaket heter det at selv om kommunen har et mål om nullvekst i persontrafikk, så er det allikevel satt minimumskrav til antall parkeringsplasser. Blant annet for at det ikke skal oppstå problemer med fremmedparkering.

Byggesakskontoret påpeker videre at fremmedparkering i gater og veger der «parkeringsadgangen ikke er regulert» kan medføre problemer for nærmiljøet i form av økt trafikk og dårligere parkeringstilgjengelighet. Det kan også gi vanskeligere vegvedlikehold, særlig om vinteren.

Utbygger har nå fått 3 uker på seg til eventuelt å klage på vedtaket. Hvis Byggesakskontoret ikke tar klagen til følge, vil den bli oversendt til bygningsrådet for behandling.

Dersom bygningsrådet ikke tar klagen til følge vil den bli oversendt til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ