-1.8 C
Trondheim
fredag, desember 2, 2022

Her kan det komme to boligblokker og tre rekkehus

Et fortettingsprosjekt legger opp til 30-40 nye boliger på et 4,5 mål stort tomteareal ved sørenden av Kongsvegen på Heimdal. To av de tre eksisterende boligene på området skal rives.

- Annonse -

Av Asbjørn Gravås 

Det er Heimdal-selskapet Etat Eiendom som står bak planene om å bebygge eiendommene med adresse Kongsvegen 27, 29 og 31 med leilighetsbygg og rekkehus.

Asplan Viak har utarbeidet en foreløbig plan for prosjektet. Dette planforslaget viser en bebyggelse bestående av to 4-etasjes boligblokker og tre 2-etasjes rekkehus. Disse byggene omkranser et gårdsrom som skal tjene som felles uteoppholdsareal.

Adkomst til det nye boligfeltet med bil og sykkel er foreslått fra Olava Skomakers veg og ned i parkeringskjeller. P-kjelleren skal romme 45 biler og 75 sykler. Det eksisterende bolighuset som ligger innenfor planområdet – og skal bevares, får beholde avkjørsel fra Kongsvegen.

Planutkastet er på behørig vis forelagt Trondheims bygningsmyndigheter. Tilbakemeldingen fra byplankontoret er at arbeid med reguleringsplan for Kongsvegen 27, 29 og 31 kan igangsettes, men at «planforslaget må omarbeides noe før det kan anbefales».

Planområdet markert med rødt. Kattem helse- og velferdssenter nedenfor (Foto: Skjemdump av flyfoto fra ©norgeskart.no)

Det er spesielt det foreslåtte volumet – med i alt 40 boenheter – byplanleggerne er skeptiske til: «En utnyttelse på over elleve boliger per dekar anses å være for høy for dette området. Bebyggelsen kan ikke ligge i eiendomsgrensen, og må trekkes lenger inn på eiendommen. Dette er ikke et område hvor det er ønskelig med en bymessig utvikling.»

At det aktuelle området ligger innenfor «Hensynssone kulturmiljø, Kattem», gjør sitt til at planleggere og utbyggere må være ekstra aktsomme når det gjelder byggevolum og høyde. Byplankontoret skriver i sine kommentarer til forslaget at hovedutfordringen blir å finne en strøkstilpasset fortetting som tar hensyn til miljøet innenfor hensynssonen.

Tomteområdets nærhet til to barnehager, Kattem helse- og velferdssenter og Kattem Omsorgsboliger vil også gjøre bygge- og anleggsfasen utfordrende, påpeker Trondheim kommunes fagmyndighet.

Slik ser utbyggerne for seg at de nye boligblokkene og rekkehusene på Kattem kan bli seende ut. (Foreløpig skisse fra Asplan Viak)

Her som i de fleste andre boligbyggesaker i kommunen, dukker spørsmålet om skolekapasitet opp. Asplan Viak og Etat Eiendom blir gjort oppmerksomme på at kapasiteten er begrenset både på Åsheim barneskole og Åsheim ungdomsskole.

Før utbygging kan tillates iverksatt, må tilstrekkelig skolekapasitet dokumenteres.

PS! Tor Arne Brå (56) er daglig leder og 50 prosents eier av Etat Eiendom AS. Broren Egil Brå kontrollerer den andre halvparten av aksjene i selskapet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: