-3.3 C
Trondheim
tirsdag, november 30, 2021
- Annonse -spot_img

Slik skal Steinan studentby bli et helt nytt boligområde

Vil bygge 16 nye boligblokker, 20 rekkehus, ny barnehage og et nærtorg.

Det er Fredensborg Bolig AS og Bolig Norge AS som står bak planene. Selskapene kjøpte det 83 mål store området fra Studentsamskipnaden Trondheim i februar 2020.

Bakgrunnen for salget var at studentbyen vil bli liggende for langt unna campus når NTNU etter hvert samler alle sine studietilbud rundt Gløshaugen.

SiT har i dag planer om å bygge boliger for inntil 4000 studenter i nærheten av Gløshaugen. Bare i Nardovegen 12 – 14 regner studentsamskipnaden med å få plass til rundt 650 studenter.

Utbyggingen og overtakelsen av området rundt Steinan studentby er planlagt å skje etappevis. Studentene som bor der vil få anledning til å bo i studentbyen ut kontraktsperioden.

Dermed vil det kunne bli boende studenter på Steinan helt fram til 2026.

Illustrasjon fra adkomst Edgar B. Schieldrops vei. Separat gang- og sykkelvei (Illustrasjon: TAG arkitekter Trondheim)

I planforslaget som nå er sendt inn legges det opp til totalt 560 boliger fordelt på 16 punkthus og 20 nye rekkehus. I tillegg vil eksisterende leilighetsbygg (teglblokkene) utvides.

Minimum 50 % av leilighetene skal være 3-roms leiligheter eller større, og maksimum 5 % skal være 1-romsleiligheter. Samtlige leiligheter og rekkehus vil ha private uteoppholdsareal i form av balkonger, markterrasser eller takterrasser.

Det foreslås et felles torg i forbindelse med dagligvareforretningen (Bunnpris Vestlia) som er tenkt flyttet nord for Edgar B. Schieldrops vei.

Torget vil i følge utbygger kunne bli en «sosial arena» hvor nye og etablerte beboere i området kan «møtes og trives».

Illustrasjon fra et tenkt nærtorg (Illustrasjon: TAG Arkitekter Trondheim)

Nordøst i planområdet er det foreslått en barnehage med sørvestvendt uteareal. Barnehagen blir liggende ved eksisterende tursti, som leder opp til marka.

I planforslaget legges det også opp til tre større lekeplasser innenfor planområdet, hvor den ene også tilrettelegges for vinterlek. Det vil også tilrettelegges for flere nærlekeplasser innenfor området.

Når det gjelder parkering så er det planlagt en felles underjordisk p-kjeller for både punkthusene og rekkehusene. Tre av punkthusene vil imidlertid ha parkering i 1. etasje.

Adkomst til planområdet vil for kjørende kun bli fra Edgar B. Schieldrops vei. Ny utforming av endeholdeplassen Vestlia vil gi bedre fremkommelighet for buss.

Planområdet sett fra vest. Dagens teglblokker vil ivaretas (illustrasjon: TAG arkitekter Trondheim)

Det foreslås videre at det etableres en separat gang- og sykkelvei på sør og vestsiden av Edgar B. Schieldrops vei. På nordsiden av veien videreføres fortau langs torget og videre til Vestlia endeholdeplass.

Siden oppstartsmøtet i april i fjor er det avholdt flere arbeidsmøter med byplankontoret. Flere berørte borettslag, velforeninger og sameier har kommet med merknader til planene.

En av bekymringene går på hvordan utbyggingen vil påvirke grunnforholdene på stedet. I følge NVEs faresonekart er det påvist flere større kvikkleirelommer i området.

Flere mener også at boligblokker på 7 etasjer vil bli for høyt og vil at bebyggelsen reduseres til maks 5 etasjer.

Rammesøknaden ligger nå hos Byggesakskontoret 

Illustrasjon fra offentlig leke- og aktivitetsareal (Illustrasjon: TAG arkitekter Trondheim)
Illustrasjon fra felles uteoppholdsareal (Illustrasjon: TAG arkitekter Trondheim)
Illustrasjon som viser torg og lekeareal i sør (Illustrasjon: TAG arkitekter Trondheim)
Eksisterende og ny situasjon sett fra Vestlia (Illustrasjon: TAG arkitekter Trondheim)
(Illustrasjon: TAG arkitekter Trondheim)

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

LES OGSÅ