-Boligblokker på Dyrborg vil endre landskapsbildet i byen

Utbygger vil bygge flere boligblokker og rekkehus på Dyrborg. Kommunedirektøren sier tilnærmet all vegetasjon i skråningen opp mot Byåsen vil forsvinne.

- Annonse -

Der er Trym Bolig AS og Fagerstrand Bolig AS som gjennom selskapet Dyrborg Panorama AS ønsker å bygge 53 boliger fordelt på leilighetsbygg, eneboliger og rekkehus.

Boligene skal bygges i den bratte og skogkledde skråningen fra Marienborg og opp mot Byåsen.

Leilighetsbyggene vil ha høyder som varierer mellom 3 og 6 etasjer, mens rekkehusene vil være på 3-4 etasjer og med takterrasse.

Minimum halvparten av boenhetene skal være 4-roms leiligheter eller større, mens kun 2% av boenhetene skal være 1-romsleiligheter. Ingen leiligheter skal være under 35m2.

I planbeskrivelsen fra YME Arkitekter AS heter det at bebyggelsen skal legges rundt et bilfritt felles uterom, hvor det skal etableres muligheter for rekreasjon, lek og sosiale møteplasser.

Da planområdet ligger i en bratt skråning, vil det måtte etableres mange forstøtningsmurer mellom bebyggelsen. Disse vil synes godt i landskapet, også fra andre deler av byen.

Det er imidlertid jobbet med å begrense høyde på murene, slik at de trappes gradvis
ned mellom bebyggelsen.

Høring

Planforslaget vil i følge arkitektkontoret bryte med stedets karakter og synes godt i landskapet, også på avstand.

Slik ser utbygger for seg de nye boligene på Dyrborg (Illustrasjon: YME Arkitekter AS)

Dette er også noe Kommunedirektøren er inne på i sitt saksfremlegg til formannskapet. Her heter det at bebyggelsen vil bryte med strøkskarakteren «både når det gjelder form, struktur og skala«.

Videre påpekes det at store deler av arealet i dag er en «grønn, skogkledd skråning» som er «svært synlig fra flere steder i byen«. Kommunedirektøren sier at tilnærmet all vegetasjon i denne skråningen vil forsvinne ved en utbygging.

Kommunedirektøren anbefaler allikevel at planforslaget sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 21. desember

2 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ